POLITISKE
FORSLAG

Et borgernært sundhedsvæsen

En grøn landbrugssektor

Vores EU-politiske fundament

De bedste vækstmuligheder i verden

International arbejdskraft

Ny strategi for vedvarende energi

Vores politiske program

Velfærd under pres

Fremtidens sundhedsvæsen: Sygehus Danmark

Borgerpligt

Større udsyn og højere kvalitet i uddannelsessystemet

Reformer for vækst med sammenhængskraften i centrum

Værdighedsydelse

Grøn konsekvens

Fremtidens pension

Et åbent arbejdsmarked

Kulturen i fokus