MODERATERNES
ORGANISATION

Organisation

Hvert år afholdes årsmøde, hvor alle medlemmer har både tale- og stemmeret. På årsmødet vælger medlemmerne en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen nedsætter 10 storkredsbestyrelser og udpeger 10 storkredsformænd, som indgår i Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen ledes af den politiske leder, som vælges på årsmødet.

Moderaternes hovedbestyrelse består af de medlemmer, som er valgt på årsmødet, 1 repræsentant for folketingsgruppen og 1 repræsentant for Foreningen af 8. januar.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har ansvaret for ledelsen af Moderaterne. Læs om Hovedbestyrelsens virke og se medlemmerne på denne side.

Storkredse

Der er 10 storkredse i Moderaterne, der har ansvar for at organisere Moderaterne lokalt.
Se storkredsene og find kontaktinformationer på storkredsformænd her.

Vedtægter

Moderaternes vedtægter blev i deres nuværende form vedtaget på årsmødet den 16. marts 2024.

Storkredsformænd

Anders Skovbølling

Benjamin Lindberg

Gitte Møller Højlund

Jacob Levin Svendsen

Jesper Madirazza-Marcussen

Jon Skålerud

Jørn Kamstrup Pedersen

Lars Petersen

Lean Milo

Tor Madsen