/
Et åbent arbejdsmarked

Et åbent arbejdsmarked

Et åbent arbejdsmarked

Hver tiende fuldtidsansatte lønmodtager er udenlandsk. Uden udenlandsk arbejdskraft ville Danmark gå i stå.

Problemer med mangelfuld integration og et værdipolitisk ’våbenkapløb’ mellem Socialdemokratiet og ’blå blok’ om, hvem der fremstår skarpest og hårdest i udlændingepolitikken, må ikke få os til at vende ryggen til den kendsgerning.

Vi har tværtimod brug for at åbne det danske arbejdsmarked yderligere – både for at løse akutte beskæftigelsesmæssige udfordringer og for at være blandt de fremmeste i verden til at tiltrække ’kvikke hoveder’.

MODERATERNE vil

  • Gøre det lettere for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft at få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Borgere fra et OECD-land med en ansættelseskontrakt på almindelige, overenskomstmæssige vilkår hos en seriøs arbejdsgiver, skal umiddelbart kunne arbejde i Danmark. For andre skal den såkaldte beløbsgrænse sættes ned med 10.000 kroner pr. måned til 27.500.
  • Forpligte staten på at sagsbehandle arbejds- og opholdstilladelser inden for en frist på en måned.
  • Åbne mulighed for at skifte opholdsgrundlag. Er man kommet til Danmark som flygtning, skal man som udgangspunkt rejse hjem, når forholdene i hjemlandet er til det. Har man i mellemtiden opbygget kompetencer, vi har brug for, skal man selvfølgelig kunne veksle sin ’entrébillet’ fra flygtning til arbejdstager på en enkelt og gnidningsfri måde, så vi ikke hjemsender mennesker, der er på nippet til at kunne udfylde vigtige positioner på vores arbejdsmarked.

MODERATERNEs forslag vil betyde

  • AT virksomhederne får den samme lette adgang til rekruttere arbejdskraft fra de lande, der er medlemmer af OECD, som de har fra EU-landene.
  • AT det generelt gøres lettere for dygtig, udenlandsk arbejdskraft at komme til Danmark, mens vi har brug for dem.
  • AT virksomhederne får en meget hurtigere adgang til at få den udenlandske arbejdstager til Danmark.

Nogle vil hævde, at vi slår en ladeport op til Danmark og øger integrationsudfordringerne i Danmark, men tænk lige efter: Problemet er ikke de udlændige, der kommer til Danmark for at arbejde og gøre os rigere. Det er snarere omvendt; dem der ikke arbejder – og det løses ikke ved at lukke Danmark af og gå glip af den vækst og fremgang, det ellers kunne skabe.