/
Borgerpligt

Borgerpligt

Borgerpligt

’Værnepligten’ – pligten til at værne om sit land – er en smuk tanke, der understreger, at vi ikke bare er frit svævende individer, men borgere i et samfund, som vi har et fælles ansvar for at passe på.

Det moderne Danmark er ikke kun truet udefra, men også af en begyndende mangel på sammenhængskraft. Vi lever i større og større grad vores liv sammen med mennesker, der ligner os selv samtidig med, at der bliver større og større diversitet i befolkningen.

Medborgerskab kræver dannelse – og kræver, at man har mødt samfundets mange facetter. Det har man ikke nødvendigvis, hvis man populært sagt vokser op i en ’silo’ uden at møde det Danmark, der er udenfor eget postnummer eller socialt miljø. Tiden hvor unge mennesker fra Vollsmose eller Varde møder deres jævnaldrende fra Vedbæk og Viborg – på tværs af sociale skel – når de skulle “i kongens klæder”, er ikke mere.

Der er brug for at gøre noget nyt og anderledes for at sikre, at fremtidens generationer får de værdier, der holder vores fællesskab oppe, ind under huden.

MODERATERNE vil

MODERATERNEs forslag vil betyde

Det bliver da sindssygt dyrt og bøvlet, vil nogen sikkert mene. Og hvorfor skal alle pludselig bruge et halvt år på at tjene samfundet, når mange målrettede unge hellere vil i gang med uddannelse eller arbejde?

Men tænk lige efter: Tænk på de mange steder i velfærdssamfundet, hvor et par ekstra hænder og hoveder kunne gøre en positiv forskel. Tænk på den eftertanke, det kan skabe hos den enkelte at prøve kræfter med et område, man måske ellers aldrig ville stifte bekendtskab med. Tænk på værdien af for alvor at kunne snuse til et beskæftigelsesområde før man gør sit karrierevalg. Tænk på det udsyn og den tolerance det giver at mødes og arbejde sammen med andre, der har haft helt andre opvækstvilkår. Og så skal borgerpligten naturligvis indrettes med samme fleksibilitet som den nuværende værnepligt.