/
Vores EU-politiske fundament

Vores EU-politiske
fundament

NYHED
25.06.2024

Læs hele Moderaternes EU-politiske fundament i pdf her.

Et Danmark i Europa

Det europæiske sammenhold og samarbejdet i EU er vigtigere end det længe har været. For Danmark og for Europa som helhed.

Verden er stadig mere foranderlig, og med det følger et stigende pres på vores grundlæggende demokratiske rettigheder. Det er rettigheder, som vi i fællesskab er forpligtet til at værne om, så fremtidens borgere kan nyde godt af dem.

Derfor er det også afgørende, at Danmark med fornyet kraft søger indflydelse, så vi kan styrke det europæiske samarbejde indefra.

For vi skal stå endnu stærkere som land i EU – og med EU. Det er afgørende for vores velfærd, vores erhvervsliv, vores sikkerhed og vores klima.

Et bæredygtigt Europa

EU har i stigende grad udviklet sig til et grønt fællesskab. Der sættes fælles klimamål – og der følges op på klimamål med fælles handling. Det er et aftryk i vores europæiske fællesskab, som vi i Danmark kan være at stolte af at have arbejdet for at sætte.

Det er via EU-samarbejdet, at Danmark kan opnå de mest mærkbare resultater for så vidt angår det globale klima. Vores indsats hjemme i Danmark er dog også vigtig, fordi Danmark vil fastholde positionen som grønt foregangsland, som andre lande kan spejle sig i.

Moderaterne vil arbejde for, at EU løfter ambitionsniveauet. Nye, højere klimamål, konkret handling i den grønne industri og landbruget, mere fokus på forbrugerne og ikke mindst en langt mere ambitiøs natur- og miljøpolitik.

Et stærkt Europa, et sikkert Danmark

Danmark er et lille land. Vi glemmer det af og til, fordi vores fællesskab er så stærkt, men sikkerhedspolitisk kan vi ikke klare os alene.

Heldigvis gør vores medlemskab af EU os meget større, end vi faktisk er. Sammen står vi stærkere, og det usikre farvand har lært os én afgørende ting: vi kan ikke bare adskille de europæiske landes udfordringer fra hinanden, og vi kan ikke adskille den ene politiske dagsorden fra den anden.

I Moderaterne ser vi ind i en fremtid, hvor det er essentielt at vi konsoliderer Danmarks rolle i Europa, samtidig med at EU’s rolle i relation til resten af verden skal forstærkes.

Et europæisk sundhedssamarbejde

I EU er sundhedspolitik helt op til medlemsstaterne selv. Det betyder, at vi selv bestemmer, hvordan vi indretter vores nationale sundhedssystemer, og hvilke behandlinger vi tilbyder vores borgere. Sådan mener Moderaterne, at det fortsat skal være. Men vi mener også, at EU kan supplere med noget ekstra til gavn for vores fælles sundhed.

Corona-pandemien viste med tydelighed, at en fælles koordinering af indsatser både gavner og styrker de enkelte EU landes sundhedssystemer.

Selvom sundhedsvæsenet er og skal være et nationalt anliggende, så bør vi kigge på, hvor sundhedsfællesskaber og samarbejde på tværs af grænserne kan give mening.

Et åbent og beskyttet fællesskab

En af de mest komplekse udfordringer for Danmark og Europas stabilitet og sikkerhed er den stigende strøm af migranter og flygtninge. I løbet af 2023 ankom 277.000 migranter til Europa, hvilket er det højeste antal siden 2016. Og denne tendens forventes at fortsætte i fremtiden grundet krig, uroligheder og klimaforandringer.

Med risikoen for en endnu større strøm af migranter og flygtninge er det afgørende at handle proaktivt. EU skal have en håndfast migrationspolitik. Vi skal styrke de ydre grænser og tage ordentlig hånd om flygtninge og migranter i fælles modtagecentre. Vi skal hjælpe dem, der flygter fra krig og konflikt, og sende illegale migranter sikkert hjem igen.

Fremover skal vejen til EU ske gennem uddannelse og samarbejde, ikke desperation og fattigdom.

Et EU på forkant og i balance

EU har de seneste årtier vokset sig større, og er nu et både socialt og økonomisk stærkt fællesskab. Vores fælles økonomiske samarbejde i det indre marked er en hjørnesten i hele Europas udvikling og fremdrift – og for Danmark som en lille og åben økonomi er det fuldstændigt afgørende for vores vækst og velstand.

EU skal derfor have fokus på at styrke rammevilkårene for det europæiske erhvervsliv – det skal særligt ske ved at rydde op i unødigt bureaukrati og barrierer samt et fokus at skabe et større og bedre europæisk investeringsmiljø og ved at udvide EU’s handelssnøre ud i verden.

Europæisk politik skal udformes med respekt for nationale kompetencer og landenes suverænitet – men vi mener, der i højere grad er brug for fælleseuropæiske løsninger i fremtiden, så EU kan vokse sig til et endnu større socialt og økonomisk fællesskab.

SENESTE NYT