/
Stine Bosse

Stine Bosse

Europa-Parlamentsvalg
søndag den 9. Juni

Derfor skal du stemme på mig

Jeg vil kæmpe for et handlekraftigt, grønt og sikkert Europa.

Mit hjerte banker for Danmark óg Europa. Men Europa står overfor udfordringer, der kan synes uoverskuelige. Krigen i Ukraine, det endnu uløste migrationsproblem, og voldsomme og altødelæggende klimaforandringer, er noget af det, vi skal løse sammen i vores europæiske fællesskab. For vi kan ikke løse udfordringerne alene. En samlet europæisk løsning er slet og ret den eneste løsning.

En stemme på mig, er en stemme på et sikkert og et bæredygtigt Europa.

Afspil video

Mine mærkesager

Vi skal sikre fred og stabilitet i Europa

Europa står i en ny position globalt. Verden forandrer sig, og det er afgørende, at vi konsoliderer vores forsvar på flere niveauer, så vi kan værne om vores demokrati og tryghed.

Vi skal løse migrationsudfordringerne fuldbyrdet og effektivt

Det skal ske ved en fælleseuropæisk strategi for håndtering af migranter, så vi sikrer returnering af dem, der ikke opnår opholdstilladelse og overholder vores forpligtelser og konventionerne.

Vi skal i fællesskab løse den globale miljø- og klimakrise

Vi har ikke uanede mængder tid. Vi skal hurtigt og effektivt sikre den afgørende infrastruktur og fremme omlægning til energikilder, der ikke udleder CO2.

Mød mig i medierne

Stine Bosse

Jeg har arbejdet med tryghed som gennemgående tema i hele mit arbejdsliv. Fra en type tryghed for kunder i norden til en helt anden tryghed for børn og unge i Vestafrika.

Med en engelsk født mor, der oplevede bombardementerne af London på tætteste hold, er jeg opvokset med troen på at samhandel, samarbejde og samvirke er vejen til fred i Europa. Det har virket i > 50 år.

Men i dag står vi overfor historiske udfordringer, som vi skál løse og vi skal gøre det sammen.

Europas forsvar er presset fra både øst og vest. Mod øst kommer den konkrete trussel fra Putins stormagtsdrømme. Mod vest er der nye tider i Amerikansk udenrigs- og forsvarspolitik hvor geopolitiske interesser flytter væk fra Europa. Det er derfor på høje tid, at vi tager ansvar for vores egen sikkerhed. For vores egen skyld. Derfor skal vi styrke det fælleseuropæiske forsvarssamarbejde, naturligvis som en stærkere EU-søjle i NATO.

På samme tid oplever vi allerede nu de tiltagende konsekvenser af alle krisers krise; klimakrisen. Historisk tørke og skovbrande mod syd og ekstrem nedbør og oversvømmelser i hele Europa. Vi har i fællesskab sat ambitiøse klimamål. Nu skal der skub på, og handling bag ordene. Det vil kræve meget af os alle sammen herunder ændrede forbrugsvaner for virksomheder, private og det offentlige. Hvis vi ikke handler nu og effektivt, står vi overfor uoverskuelige konsekvenser.

Mod syd er migrationspresset på det højeste niveau siden flygtningekrisen. Det skal løses med ordentlighed og konkrete holdbare løsninger. En gang for alle. Det kræver styrket grænsekontrol, og solide aftaler med tredjeverdenslande om sikker returnering af illegale migranter. Vejen til Europa skal hedde uddannelse og kompetence. Vi skal fremme den lovlige vej til Europa gennem uddannelse og opkvalificering.

Det er vigtigt at huske på, at vi kan meget i den Europæiske Union, og jeg vil gennem mit arbejde i Parlamentet bidrage til, at vi igen kan føle tryghed og sikkerhed.

Jeg vil kæmpe for et handlekraftigt, grønt og sikkert Europa.

Vi kan meget i den Europæiske Union, og jeg vil gennem mit arbejde i Parlamentet bidrage til, at vi igen kan føle tryghed og sikkerhed."

Hvem er jeg?

Kontakt

Følg med

Kampagneleder og pressekontakt: 

Markus Gulmann
Tlf. +45 6162 5291
Mail: markus.gulmann@ft.dk

 

Jeg har brug for din støtte

Moderaterne er et nyt parti med store ambitioner. Vi vil ændre den måde, vi laver politik på. Det vil vi gøre nationalt, kommunalt og internationalt. Derfor stiller vi op til Europa-Parlamentet i 2024 og til kommunalvalget i 2025. Men drift og valgkampe koster penge. Vi er endnu ikke så store, at vi kan gøre lige hvad vi vil, men vi kan gøre rigtig meget med lidt – og 200 kroner kan hjælpe meget mere, end du tror.

Derfor håber vi, at du vil støtte os. Vi videregiver ikke oplysninger om din støtte til nogen, men i årsregnskabet oplyser vi navn og adresse på de bidragsydere, som har bidraget med mere end 21.900 kr. Beløbet oplyses ikke.

Mød Stine Bosse

Kandidater til Europaparlamentsvalget

Stine Bosse

EP-kandidat
Moderaterne