Mærkesager

Vi skal sikre fred og stabilitet i Europa

En tydelig prioritering og udbygning af det sikkerhedspolitiske samarbejde står højt på vores prioritetsliste. Udvidelsen af EU skal også ses i et sikkerhedspolitisk perspektiv. Strategiske geopolitiske overvejelser om et trygt og sikkert Europa vejer derfor tungt i udvidelsesdebatten. En udvidelse vil samtidig kræve en reform af interne beslutningsprocesurer i retning af flere flertalsafgørelser på vigtige områder som sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik. Også stærkere sanktionsmekanismer for håndhævelse af de fælles demokratiske værdier er nødt til at være højt prioriteret før flere lande kan optages – helt eller mere forventeligt i etaper.

Vi skal løse migrationsudfordringerne fuldbyrdet og effektivt

Det skal ske ved en fælles håndtering af illegal migration, der sikrer returnering af dem, der ikke opnår opholdstilladelse. Hurtig sagsbehandling og solide aftaler med den Afrikanske Union er den infrastruktur, der skal medvirke til at hæmme, helst helt afskaffe incitamenterne til at migrere med hjælp fra grådige menneskesmuglere. Vejen til EU skal hedde uddannelse og kompetence, og vil skal sammen investere massivt i denne kapacitetsopbygning. Det skal være til fælles glæde og gavn for tredjelande, og for det arbejdsmarked, hvor der pt. mangler folk i hele EU.

Vi skal i fællesskab løse den globale miljø og klimakrise

Alle rammer og reguleringer fra CO2 afgifter i landbruget, til adfærdsregulering af privatforbrug, offentligt forbrug og byggeregulativer, skal naturligvis i sidste ende ske på EU plan således, at vi ikke hæmmer vores danske virksomheder i konkurrencen med andre. Vi skal have en CO2 afgift på landbruget i Danmark. Men vi kæmper selvfølgelig i sidste ende for en fælleseuropæisk løsning. Vi skal herudover sikre udbygning af den afgørende infrastruktur, og fremme omlægning til energikilder, der ikke udleder CO2.

EP-kandidat 2024
Kandidater til Europaparlamentsvalget