/
Frederik Lau Petersen

Frederik Lau Petersen

Europa-Parlamentsvalg
søndag den 9. Juni

Derfor skal du stemme personligt på mig

Jeg stiller op som kandidat til Europa-Parlamentet fordi ungdommen står over for udfordringer, der ikke kun kræver opmærksomhed, men konkrete og visionære løsninger. Jeg mener, at disse løsninger kun kan udspringe af et stærkt europæisk fællesskab, der forstår og omfavner de unge. Ungdommen fortjener mere end tomme løfter; de fortjener at blive taget seriøst. 

Jeg kæmper for at unge vokser op i et EU, der investerer i både en bæredygtig nutid og fremtid. Og et sikkert Europa, fordi uden tryghed kan man ikke trives, og uden sikkerhed er man ikke fri.

Afspil video

Mine mærkesager

EU skal arbejde for at skabe en sund og tryg digital verden

I takt med øget digitalisering er det vigtigt at sikre en sund og tryg online verden. Dette indebærer beskyttelse mod cyberkriminalitet og trusler samt at sikre borgernes ret til privatliv og frihed fra manipulation. Vi skal have retten og mulighed for at forme vores digitale oplevelse efter egne værdier og valg, så vi kan navigere i en online verden, der sikrer trivsel.

En stærkere fælles europæisk indsats for biodiversiteten og klimatilpasningen

Den grønne dagsorden er afgørende for EU. Desværre har konkrete handlinger manglet. Derfor er det på høje tid, at vi omsætter vores ord til handlinger for at opnå både kortsigtede og langsigtede mål. En proaktiv tilgang med en europæisk klimatilpasningsplan er afgørende for at håndtere aktuelle og fremtidige klimaændringer. Vi skal sikre beskyttelse af naturen, biodiversiteten og samfundet.

Bekæmpelse af skattesvindel og genskabe balance mellem effektivitet og retfærdighed i EU

Det indre marked er kernen for økonomiske vækst, innovation og bæredygtig udvikling. Vi skal have et EU med fair konkurrence og blomstrende innovationsånd. Dog står vi over for udfordringer, især skattesvig blandt store virksomheder, hvilket påvirker konkurrenceforholdene og har betydelige konsekvenser for vores samfund. Vi skal opnå en balance mellem effektivitet og retfærdighed for at sikre et funktionelt og retfærdigt indre marked.

Frederik Lau Petersen

Når jeg ikke er ved at færdiggøre min kandidat i økonomi på CBS, arbejder jeg for at sikre en mere meningsfuld fremtid for os alle sammen. Jeg tror på, at det arbejde kan få bedst flyvehøjde i Europa-Parlamentet. 

Jeg var med til at stifte Unge Moderater og har på den måde den moderate grundtanke – pragmatiske løsninger på komplekse udfordringer – helt inde under huden. Jeg mener, at Europa fortjener en midtersøgende politisk bevægelse, som har mod til at træffe de svære, men vigtige, valg for vores alle sammens fremtid.  Samtidig tror jeg på, at EU i højere grad skal rumme unge stemmer.

I dag, som medlem af både Københavns Omegns storkredsbestyrelse og Unge Moderaters landsbestyrelse, er jeg dedikeret til at give ungdommen en stemme i Dansk politik. Det samme vil gøre sig gældende for mit arbejde i Europa-Parlamentet.

Europa fortjener en midtersøgende politisk bevægelse, som har mod til at træffe de svære, men vigtige, valg!

Hvem er jeg?

Kontakt

Følg med

Kampagneleder og pressekontakt: 

Kasper Peder: kp@ungemoderater.dk

Jeg har brug for din støtte

Moderaterne er et nyt parti med store ambitioner. Vi vil ændre den måde, vi laver politik på. Det vil vi gøre nationalt, kommunalt og internationalt. Derfor stiller vi op til Europa-Parlamentet i 2024 og til kommunalvalget i 2025. Men drift og valgkampe koster penge. Vi er endnu ikke så store, at vi kan gøre lige hvad vi vil, men vi kan gøre rigtig meget med lidt – og 200 kroner kan hjælpe meget mere, end du tror.

Derfor håber vi, at du vil støtte os. Vi videregiver ikke oplysninger om din støtte til nogen, men i årsregnskabet oplyser vi navn og adresse på de bidragsydere, som har bidraget med mere end 21.900 kr. Beløbet oplyses ikke.

Mød Frederik Lau Petersen

Kandidater til Europaparlamentsvalget

Frederik Lau Petersen

EP-kandidat
Moderaterne