Mærkesager

Et sikkert Europa – et sikkert Danmark

Krigen er kommet tilbage til Europa. Afstanden fra Bornholm til Ukraine, hvor krigen raser, er mindre end 1.000 kilometer.

I Mellemøsten er den gamle, onde konflikt mellem jøder og palæstinensere igen blusset op.

I USA er der risiko for, at Trump kommer tilbage og trækker USA bort fra NATO og Europa.

Derfor må EU steppe op nu og tage ansvar for sin egen sikkerhed og for sikkerheden i vores nærområde.

Det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde skal intensiveres på alle områder fra forsvarsindustri over fælles forsvarsindkøb til beskyttelse mod cyber-angreb.

Og vi må udvide mod øst og trække flere lande ind under EU’s paraply. Ikke kun for deres skyld. For at udbrede demokratiet, for demokratier fører ikke krig mod hinanden. For vores egen sikkerheds skyld.

Vi skal gøre det, inden det er for sent. Og Danmark skal sidde med om bordet.

  • EU skal gennemføre en stærk integration af sin sikkerheds- og forsvarsorganisation på centrale områder som militær mobilitet, indkøb af materiel og cyberforsvar.

  • EU skal opstille fælles og bindende krav til de nationale forsvarsbudgetter, der sikrer en hurtig udvikling hen mod en troværdig europæisk forsvarskapacitet, også i det tilfælde, at NATO svækkes efter det amerikanske valg.

  • EU skal prioritere en udvidelse af fællesskabet mod øst, der sikrer, at såvel EU selv er klar til udvidelsen som at kandidatlandene bliver klare og med en stærk beskyttelse af EU’s fundamentale værdier.

EU i front på miljø og klima

Danmark og EU er globale ledere på miljø- og klimaområdet.

Jeg har fulgt og været medansvarlig for miljø og klima i Europa-Kommissionen i mange år og har set EU fastholde den mest vidtgående og avancerede miljøpolitik i verden.

Og lige fra vi underskrev Kyoto-protokollen har EU skubbet på for, at hele verden tog skidt til at begrænse klimaforandringerne.

Men det har ikke været nok. Der er kolossale udfordringer med beskyttelsen af miljøet og biodiversiteten og trods klimaindsatserne går det fortsat den forkerte vej med den globale opvarmning og dens konsekvenser.

Derfor skal vi fortsætte med i endnu højere grad at skubbe på for miljø- og klimaindsatsen. Men det kommer ikke af sig selv. Der skal kæmpes hver dag herhjemme, i Europa og i hele verden.

I både Danmark og EU er og har vi været stærke til at sætte langsigtede mål, men nu er tiden kommet til at sikre handling på den korte bane. Vi skal bedømme politikken og politikerne på hvad de vil gøre lige nu, ikke om tyve år.

  • EU skal udforme og gennemføre beskyttelsesinitiativer til at sikre os mod biodiversitetskrisen og kvaliteten af vand og luft. Målene for disse initiativer skal være årlige og lede frem til en målbar forbedring år for år frem mod afslutningen af valgperioden. Det skal vi bedømme politikerne på.

  • EU skal samtidig opstille og gennemføre konkrete klimainitiativer med årlige mål, der sikrer, at udviklingen hen mod de langsigtede globale mål år for år kan vurderes og intensiveres.

Økonomisk fremgang og tryghed i hele EU

Danmark har nydt godt af at være med i EU. Det økonomiske samarbejde og frihandelen i det indre marked har været afgørende for at finansiere det danske velfærdssamfund.

Med EU er velstand og velfærd gået hånd i hånd. Økonomisk og social fremgang har været større end nogensinde før.

Men Europas økonomiske stilling i verden er blevet svagere.
USA trækker sig tilbage i protektionistisk retning, og store nye magter som Kina og Indien spiller efter andre regler end vores.

Derfor må Europa lægge naiviteten fra sig og bruge sin styrke til at beskytte sin plads i den økonomiske verdensorden.

  • EU skal formulere og gennemføre en offensiv og aggressiv industripolitik, der målrettet sikrer, at EU’s industri er mindst lige så godt placeret til de nye teknologiske udfordringer som vores konkurrenter.

  • EU skal benytte sine handelsinstrumenter på en måde, så vi sikrer, at den internationale handel foregår på lige betingelser, også med lande, der har store statslige fonde i ryggen.

  • EU skal være klar til at bruge økonomiske midler til at støtte vores industri, hvis det er det, der er nødvendigt for at sikre vores industris fremtid.
EP-kandidat 2024
Kandidater til Europaparlamentsvalget