/
Forandring fra midten

Forandring fra midten

Moderaterne er opstået ud af et brændende ønske om at skabe et bedre Danmark. Et Danmark med frihed, frisind, virkelyst og fremgang, hvor krav og pligter går hånd i hånd med respekt for andre medborgere. Vi vil insistere på at tænke højt og nyt – også udenfor de vante rammer og udenfor den gængse definition af, hvad der kan lade sig gøre.

Det er i særlig grad nødvendigt nu. Vi skal hurtigst muligt ud af den økonomiske krise, som lige nu rammer Danmark og danskerne hårdt. Vi skal træffe vigtige beslutninger for fremtiden, der sikrer vores klima og miljø. Og vi skal reformere vores sundhedsvæsen og imødegå personalemangel og regionale forskelle i behandlingen på vores sygehuse.

Det kalder på et samarbejde om forandring, der fornyer og udvikler Danmark med fokus på næste generation. Vi byder selv ind med forandringer fra midten, men bilder os ikke ind at have patent på løsningerne. Derfor ønsker vi et samarbejde over midten af dansk politik. 

Det udfordrer den traditionelle politiske magtbalance, og afføder advarsler fra dem, der definerer sig i forhold til blå eller rød – dem eller os. 

Men vi vil insistere på at have øjet på bolden, og at vi får de nødvendige drøftelser og træffer de rigtige valg. Det har Danmark brug for.

SENESTE NYT