/
Forberedt på fremtiden I

Forberedt på fremtiden I

Den 2. marts 2023 fremlagde regeringen den første del af en ny uddannelsesreform: Forberedt på fremtiden I.

Vores uddannelsessystem er en af vores største succeshistorier – men samfundet og arbejdsmarkedet forandrer sig, og ikke alle uddannelser er fulgt med. Derfor begynder vi nu dialogen om fremtidens uddannelsessystem. Vi vil løfte kvaliteten på vores uddannelser – fra universiteterne til erhvervs- og velfærdsuddannelserne. Og så vil vi give bedre muligheder for at uddanne sig gennem hele livet.

Mere fleksible kandidattilbud
Hos Moderaterne ønsker vi en verden, hvor der er flere valgmuligheder end færre. Vi vil med udspillet skabe et mere differentieret kandidattilbud med både mulighed for kortere kandidatuddannelser på 1 ¼ studieår med et tydeligt arbejdsmarkedssigte, kandidater på 2 studieår, som vi kender det fra i dag og kandidater med høj grad af specialisering på 2½-3 år. Derudover ønsker vi fleksible erhvervskandidatuddannelser i varierende længde.

Bedre investering og kvalitet i undervisningen
Vi kan ikke blive for kloge eller for overakademiserede. Med de nye kandidattillbud hører også en ambitiøs investering i forbedring af kvaliteten af undervisningen. Der skal være flere ugentlige timer, øget feedback og mere vejledning til de studerende. Derudover skal der være bedre muligheder for at dygtiggøre sig hele livet. Man skal ikke kun uddanne sig i den første fjerdedel af sit liv. Derfor foreslår vi bedre muligheder for efter- og videreuddannelser løbende og senere i livet. Uddannelse er nemlig ikke kun noget, man kan gøre, når man er ung.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) siger:
“Regeringen vil fremtidssikre hele vores uddannelsessystem. De studerende skal føle, at der en meningsfuldhed med deres uddannelse i forhold til det, de skal lave bagefter. Derfor laver vi differentierede og mere fleksible uddannelsesveje. Uddannelsesvalget skal føles mindre definitivt, fordi der reelt vil være mere fleksibilitet i det. De udfordringer, vi står overfor, er ikke løst med én reform. Det kræver, at vi tør se på hele vores uddannelsessystem. Forberedt på fremtiden I er det første udspil i en ny sammenhængende reformkurs på uddannelsesområdet, hvor regeringen ud over en markant prioritering i universitetsområdet samlet set vil investere markant i børn, unge og uddannelse.”

Læs Forberedt på fremtiden I, Uddannelses- og forskningsministeriet

SENESTE NYT