/
Charlotte Bagge Hansen

Charlotte Bagge Hansen

Erhvervsordfører, fødevarerordfører, miljøordfører, landbrugsordfører og fiskeriordfører