/
Staten

Staten

Staten er et middel for målet; menneskets frihed og udviklingspotentiale. Staten skal sikre lige rettigheder og muligheder for alle statsborgere. Staten skal være grundlag for udvikling og har som juridisk og politisk enhed ansvaret for at sætte rammerne for borgernes foretagsomhed.

Staten sikrer samfundets funktionsduelighed; fri og lige adgang til sundhed og uddannelse, et tryg og tillidsbaseret samfund, så mennesker tør investere i fremtiden og hinanden, og rettigheder og regler som gælder lige for alle. Det offentlige spiller en afgørende rolle for samfundets funktionsdygtighed, men samfundet er andet og mere end staten, som derfor ikke skal løse opgaver, der ligeså godt eller bedre kan håndteres af civilsamfundet.