/
Kultur og skaberkraft

Kultur og skaberkraft

Det er ikke et offentligt anliggende at gøre sig til dommer over ”den gode smag”. Offentlig kulturstøtte skal sikre diversitet og kulturarven – og i nogen grad være det, der motiverer skaberkraften i anerkendelse af, at kulturen er et udtryk for samfundets åndelige trivsel.

Kunstens autonomi er ukrænkelig – og kulturstøtte skal altid gives under frie rammer.

Det er en offentlig opgave at understøtte den kulturelle formidling af landets historie og kulturarv, men derudover er det ikke statens opgave at definere national identitet gennem kulturproduktion.