/
Vi skal bekæmpe resistente bakterier

Vi skal i fællesskab bremse
den stille pandemi

Det kræver en fælles europæisk indsats at bekæmpe antibiotikatresistens.

De sidste mange årtier har antibiotika reddet millioner af menneskers liv, når de var ramt af en bakterieinfektion. Men i disse år ser vi, at dette vigtige våben bliver stækket. Flere og flere bakterier bliver resistente over for antibiotika, og det udgør en livsfarlig trussel mod millioner af mennesker – forskere kalder det ligefrem en af de alvorligste trusler mod menneskeheden.

"Vi kommer ikke udenom, at der kan komme mere antibiotikaresistens, som er et kæmpeproblem, og et endnu større problem, hvis vi ikke har udviklet lægemidler i takt med, at der er mere og mere resistens."

– Stine Bosse, EP-spidskandidat for Moderaterne.

Det er på høje tid, at vi tager denne trussel alvorligt. Vi har brug for nye former for antibiotika, og vi har brug for at sikre, at vi ikke overgør forbruget, så vi udvikler endnu flere multiresistente bakterier. Det er en opgave, der er så vigtig, at den kalder på tæt samarbejde via EU.

Derfor foreslår Moderaterne:

  • At EU løbende måler på forbruget af antibiotika i de enkelte medlemsstater
  • At EU arbejder for at skabe fælles retningslinjer for at begrænse brugen af antibiotika
  • At der sikres udvikling af nye antibiotika via statsstøtte til medicinalindustrien så de løbende udvikler nye antibiotika

 

Opgaven med at udvikle nye antibiotika kan ikke blot overlades til det frie marked, for udviklingen er dyr. Det koster omkring 7 mia. kroner at udvikle et nyt antibiotikum. Indtjeningen for et nyt udviklet antibiotikum over en 10-årig periode forventes kun at nå omkring 3 mia. kr. Derfor er der behov for at tænke i alternative og innovative betalingsmetoder, hvis vi fortsat skal se nye antibiotika lanceret i fremtiden.

"Som samfund er vi nødt til at sige, at det her skal på dagsordenen. Det skal det industrielt og selvfølgelig også i forhold til at værne os. Vi skal finde en vej sammen,"

– Stine Bosse, EP-spidskandidat, Moderaterne.

1,27 millioner mennesker dør hvert år på verdensplan, fordi man ikke formår at behandle deres infektioner effektivt med antibiotika. Sundhedsmyndighederne vurderer, at dette tal vil vokse til ti millioner mennesker årligt i 2050, hvis man ikke meget snart formår at løse udfordringen med antibiotikaresistens.

For en dansk patient kan det i yderste konsekvens betyde, at man kan gennemgå en kompliceret kræftoperation – men til gengæld ende med at dø af en infektion i et operationssår, fordi infektionen ikke kan behandles med antibiotika. Sygdomme som lungebetændelse, tuberkulose og endda mindre sårinfektioner bliver også stadig vanskeligere at behandle.

SENESTE NYT