/
VI PUSTER NYT LIV I DE DANSKE HAVE
Vi puster nyt liv
i de danske have

NYHED
28.06.2024

Moderaterne kaster sig nu med ind i kampen for at få livet tilbage i de danske have. Med en ny aftale, som regeringen har indgået med SF, Radikale, Enhedslisten og Konservative, sætter vi 500 mio. kr. i en havnaturfond, der løbende skal sætte gang i konkrete genopretningsprojekter ud for de danske kyster.

Partierne har besluttet, at pengene både skal bruges på konkret naturgenopretning og på data- og vidensindsamling, så vi løbende kan lære, hvad der har den bedste effekt. Det danske havmiljø har det dårligt som følge af mange årtiers nedprioritering af havmiljøet, men vi ved i dag reelt ikke nok om de forventede effekter af naturgenopretningen. For at sikre at indsatserne fra Havnaturfonden har reel effekt, har partierne aftalt, at der skal vælges projekter med størst mulig forventet natureffekt for midlerne, og at der fortrinsvist igangsættes projekter i områder, hvor man vurderer, at der kan opnås langvarig effekt. Her vil man fokusere på:

 

  • Lillebælt
  • Det Sydfynske Øhav
  • Storebælt
  • Samsø Bælt
  • Sejerø Bugt
  • Sjællands nord- og østkyst
  • Møn

 

Projekterne vil blandt andet gøre brug af ålegræs, skaldyrsbanker og stenrev, som efter planen skal genetableres ved at transportere overskydende granit fra Norge til Danmark.

"Med aftalen om havnaturfonden flytter vi os mod mere og bedre havnatur. Jeg glæder mig over, at vi afsætter midler til en målrettet indsats, der er baseret på evidens og effekt, så vi får gjort op med de store udfordringer, vi har med vores havmiljø og havnatur."

–  Charlotte Bagge, miljø-, fødevarer-, og fiskeriordfører.

Det er en kendt sag, at vi med udbygningen af den grønne energi stadig kommer til at bruge havet til vigtige indsatser – og vi havnaturfonden skal være med til at sikre, at det sker mest muligt skånsomt. Udbygning af vedvarende energi skal tænkes sammen med naturforbedrende tiltag.

 

"Vores havmiljø har brug for hjælp – det har klimaet også. Vedvarende energi, miljø og natur kan godt gå hånd i hånd, og det gav vi håndslag på at hjælpe på vej, da vi med sidste års store aftale om udbygning af havvind prioriterede 500 mio. kr. til en havnaturfond, som vi nu gør til virkelighed. Ikke mindst ved at få bedre viden og data, for hvis vi skal hjælpe havmiljøet, så skal vi vide hvor problemerne er størst, og hvordan havvind og andre aktiviteter på havet bedst kan ske i overensstemmelse med beskyttelse af havmiljøet. Derfor er bedre data både godt for udbygningen af havvind og for beskyttelsen af naturen."

–  Lars Aagaard, klima-, energi- og forsyningsminister.

SENESTE NYT