Ting ta’r tid men ævl ta’r evigheder

KRONIK POLITIKEN

Ting ta’r tid, men nu er Moderaterne klar
Af Lars Løkke Rasmussen

I disse dage er det et år siden, at jeg søsatte Det Politiske Mødested. Tanken var at samle danskerne, som de er flest, til samtaler om de udfordringer og ikke mindst muligheder, vi som nation og indbyggere står over for. Samtaler. Ikke diskussioner. Der er rigeligt med skyttegrave. Jeg ville prøve noget nyt. Give tankerne plads, tid og ro til at gro organisk – fuldstændig uden skelen til fokusgrupper, meningsmålinger og meningsmagere.

Ret hurtigt blev jeg heldigvis til vi. Flere end 15.000 helt almindelige danskere, hvoraf langt størstedelen aldrig før har været medlem af et parti, takkede ja til invitationen om en åben politisk samtale. Det bekræftede mig i, at danskerne kærer sig om landet og gerne vil byde ind med løsninger, men ikke føler sig set eller hørt i de traditionelle partier.

Det bestyrkede mig i de tanker, jeg allerede luftede i samtalebogen “Befrielsens Øjeblik” op til folketingsvalget i 2019. Der er grobund for en ny politisk bevægelse i Danmark. En bevægelse, der med et pragmatisk, evidensbasere og stærkt værdibaseret afsæt, insisterer på, at politik skal handle om det væsentlige: Dét, der virker og ikke bare det, der lyder godt. Derfor kunne vi allerede Grundlovsdag løfte sløret for, at Danmark med afsæt i Det Politiske Mødested ville få et nyt parti – MODERATERNE.

Siden da er der sikkert en eller anden, der har ment, at der har været stille omkring os. Det er nu ikke fordi, vi har ligget på den lade side. Tværtimod. Men i modsætning til, hvad man godt kunne tro, hvis man lytter til politiske eksperter og kommentatorer, findes der jo ikke en håndbog for, hvordan man laver et nyt parti! Et langtidsholdbart og levedygtigt parti er ikke gjort med et hurtigt indkaldt pressemøde og en håndfuld kendte ansigter med fem mundrette meninger, præsenteret op ad et logo på en bagvæg. Og tanken med MODERATERNE har hele tiden været, at det skal være et langtidsholdbart og levedygtigt projekt, der ikke er afhængigt af hverken mig eller andre enkeltpersoner, men er båret af sin egen sjæl og sammenhængskraft. Når mediedanmark det sidste år utålmodigt har krævet svar, har jeg ikke kunne lade være med at tænke på det citat af Piet Hein, der hang i gangen i mit barndomshjem: Thi visseligen: Ting ta’r tid men ævl ta’r evigheder…

Derfor har vi i MODERATERNE insisteret på at gøre tingene i den rigtige rækkefølge og i det rigtige tempo. Vores tempo. Tiden i det politiske væksthus er blevet brugt på at lade ideerne slå rod og spire. Vi har brugt i hundredevis af timer på ugentlige webinarer, digitale kaffemøder, målrettede zoom-konferencer og arbejdsweekender, hvor hverdagens eksperter – dem, der lever udenfor Christiansborgs tykke mure, men mærker konsekvenserne – har mødt hinanden og formet de tanker, holdninger og værdier, der udgør grundlaget for MODERATERNE.

Samtidig har vi haft fokus på at få støbt det organisatoriske fundament. Det er nu solidt forankret, så der er styr på praktikken. Storkredsbestyrelser, landssekretariat og ungdomsafdeling er på plads. Vi er klar til at tage det næste skridt.

Grundlovsdag holder MODERATERNE stiftende landsmøde i DGI Byen i Vejle. Her vil vi ud over at præsentere vores værdiprogram også sætte ansigter på de mange kandidater, der vil repræsentere MODERATERNE ved det komme folketingsvalg.

Som navnet antyder, er vi ikke drevet af en ideologi om at ville lave alting om. Vi abonnerer hverken på den ene eller anden fløj. Faktisk mener vi, at bloktænkningen bærer ansvaret for, at dansk politik er fastlåst og at vi mister muligheden for at udvikle os som nation og individer. Der er alt for meget autopilot, overskrifter frem for indhold, symboler frem for substans og hurtige overfladiske løsninger, der enten tager udgangspunkt i “send flere penge” eller “sæt skatten ned.”

Vi bilder os ind, at virkeligheden og hverdagen, som den leves blandt danskerne, er væsentligt mere kompliceret end som så. Vi skal være parate til at bruge flere penge på vores velfærdssamfund, men samtidig være skarpere på at indrette det, så borgerne får fuld valuta for pengene. Vi skal have en erhvervs- og personbeskatning, der er internationalt konkurrencedygtig, så vi får skabt den velstand, som fremtidens velfærdssamfund skal finansieres af. Det er ikke rødt eller blåt. Det er ikke “enten eller” men “både og.”

MODERATERNE er ikke naive. Vi tror ikke, at der kan bygges bro mellem alle politiske holdninger, men vi oplever, at der er en ny skillelinje – på tværs af den traditionelle venstre- og højreskala – som forringer vores muligheder for at give et bedre land videre til den næste generation. Hvor det tidligere handlede om individet over for staten, handler det nu om balancen mellem Danmark og omverdenen, viljen til forbedringer op mod trygheden ved at undgå forandringer, åbenhed over for lukkethed. Det er ikke sort-hvidt eller rød-blåt, men dog en ny og definerende skillelinje, der går ned gennem blokkene. Stilstand eller forandring? Der er brug for MODERATERNE for at bryde den skillelinje.

Vores ambition er et rigt Danmark, hvor vi både kan hylde talent, foretagsomhed og initiativet og samtidig holde hånden under dem, der har sværere livsvilkår end vores egne. Et Danmark, hvor vi knapt seks millioner indbyggere rykker sammen om at skabe de højeste standarder i levevilkår, miljø, ordentlighed og omsorg uden at vi har nok i os selv og vender ryggen til resten af verden og de tæt på otte milliarder mennesker.

Danmark er jo helt grundlæggende et fantastisk sted at bo og være. På mange måder har vi fundet opskriften på et samfund med en god balance mellem lighed, frihed og tryghed. Det er solsiden af fortællingen om Danmark. Og det er en sand fortælling.

Men – hånden på hjertet – der er også en skyggeside:

For mange unge opbygger ikke de faglige færdigheder og den personlige robusthed der skal til for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Nogle isoleres i boligkvarterer, i arbejdsløshedskøer eller på gaden – helt uden for samfundets rammer.

For mange ældre får ikke en værdig pleje og omsorg. TV2’s udsendelse “Plejehjemmene bag facaden” dokumenterede det allermest grelle eksempel på omsorgssvigt.

For mange mennesker lever på kanten af samfundet uden at være en aktiv del af fællesskabet.

For mange med anden etnisk baggrund end dansk er ikke aktive deltagere i arbejds- og samfundslivet. De bliver aldrig rigtig en del af vores samfund eller får dansk kultur ind under huden.

For mange ideer og initiativer bliver ikke omsat til arbejdspladser og velstand, fordi vi mangler kvalificeret arbejdskraft og taber i konkurrencen til andre lander, der har mere attraktive investeringsvilkår.

Og vores sundhedsvæsen, der ellers bl.a. har leveret langt bedre kræftbehandling over de sidste mange år, er under voldsomt pres. Ikke bare fra corona-pandemien, men fra demografi, livsstilssygdomme og uattraktive arbejdsvilkår.

Dét er også en sand beskrivelse af Danmark.

MODERATERNE har et brændende ønske om at kaste lys over skyggerne. Vi har en drøm om at skabe et endnu bedre Danmark, der baserer sig på frihed, frisind, virkelyst og fremgang.

Det er heldigvis ikke en drøm, vi har patent på. Og det er ikke nok at drømme. Der skal handles for at realisere drømmen. Vi er forbi det punkt, hvor drømmen kan realiseres med et snuptag i form af en ekstra milliard til offentligt forbrug, en finjustering af skatteskruen eller smarte slogans om velfærdslove, der lover mere end de holder og andre symbolske værdipolitiske meldinger uden nogen form for reel effekt.

For at komme i mål med drømmen er vi nødt til at turde tænke nyt og højt. Det er der for få i dansk politik, der gør. Blokkene lurer på hinanden. Der er gået avisoverskrifter og meningsmålinger i den. Vi er nødt til at ændre dynamikken i dansk politik og gøre op med den traditionelle blokpolitik, hvis vi vil udvikle Danmark, så vi også i fremtiden har et trygt og godt land.

Det kræver ikke store revolutioner, men at vi – uden fordomme – tør foreslå forandringer, der løser fremtidens udfordringer. Og det kræver, at man på Christiansborg ikke er bange for at debattere løsninger, selvom de ikke umiddelbart er populære og ikke stopper samtalen ved at give standardsvar fra spinmanualen til en fastlåst fløjkrig.

MODERATERNE har en stærk ambition om at turde udfordre “sådan-plejer-vi-at-gøre” og stille balancerede forslag til forandringer, der både gør Danmark som nation stærkere og samtidig øger muligheden for, at hver enkelt dansker kan leve et harmonisk liv på egne præmisser, forfølge deres egne drømme og indløse det fulde potentiale uanset herkomst eller sociale grundvilkår.

Lad mig give nogle få eksempler:

“Man skal yde før man kan nyde,” lyder en grundsætning i Danmark. Og den er rigtig. Efterspørger man fællesskabets hjælp, bør man også vise, at man har viljen til at stå på egne ben. Opskriften passer på de fleste, men der er en lille gruppe på 10-15.000 danskere, der simpelthen ikke passer ind i skabelonen. Det kan være på grund af psykisk sårbarhed, misbrugsproblemer eller et skævt sind. Mange af dem bliver hængende i kontanthjælpssystemet år efter år efter år. MODERATERNE vil indføre en ny værdighedsydelse til dem, der hænger fast i bistandssystemet. En lavere ydelse, hvor man kommer fri af alle systemkravene. Vi vil give mennesker på værdighedsydelse mulighed for at arbejde for en lavere indslusningsløn uden modregning, så de får en chance for at få greb om egen tilværelse og med tiden kæmpe sig ind på det almindelige arbejdsmarked.

Danmark har verdens højeste SU. Det er godt, for det giver alle – uanset baggrund – en mulighed for at tage en uddannelse, men det udfordrer os. Unge fra andre EU-lande kommer til Danmark, tager en gratis uddannelse og SU – og så rejser de hjem igen. Det er spild af skatteydernes penge. Derfor har Folketinget ad flere omgange lukket ned for engelsksprogede uddannelser for at holde unge fra andre lande væk. Det betyder desværre, at vi lukker os om selv og spænder ben for vores egne unge. Vi har brug for at modernisere SU-systemet, så det sikrer social mobilitet og er internationalt robust. MODERATERNE vil flytte fordelingen mellem stipendier og lån på de længerevarende uddannelser. Vi vil herefter indføre et uddannelsesfradrag for færdiguddannede, så den øgede låneandel ikke påvirker den enkeltes økonomi. Betaler man skat i Danmark, når man er færdig med sin uddannelse, bliver man altså ikke stillet væsentligt anderledes end før.

Der er ikke noget som skat, der for alvor kan sætte gang i autopiloten på de politiske fløje. Nu skal de rige igen have i pose og sæk eller nu skal de rige plukkes yderligere. Fakta er, at vi har OECD’s højeste skattetryk og er et af de mest lige samfund i verden, men vi skal have modet til at lave et moderne skattesystem, der på en og samme tid fastholder ambitionen om fairness og samtidig gør os konkurrencedygtige i forhold til de lande, vi dagligt konkurrerer med om investeringer, arbejdspladser og arbejdskraft. MODERATERNE vil mangedoble jobfradraget, så det bedre kan betale sig at arbejde. Vi vil sænke skatten på aktier, iværksætteri og investeringer til et internationalt konkurrencedygtigt niveau, øge grænsen for, hvornår der betales topskat på 15 pct. ved at indføre en ny mellemskat på 10 pct. og sætte topskattegrænsen markant op. Samtidig vil vi indføre en “top-top-skat”, så de rigeste, der også får glæde af den øgede topskattegrænse og lavere kapitalbeskatning, bidrager til et mere robust og konkurrencedygtigt skattesystem. Derudover vil vi sammentænke skattereformen med en CO2-afgift, der fremmer den grønne omstilling.

Og så vil MODERATERNE sætte fokus på sammenhængskraften i Danmark.  Der er stadig mere, der samler end skiller os, men de fælles værdier, der er med til at holde fællesskabet oppe, forsvinder med en manglende kulturforståelse. Aktivt medborgerskab kræver dannelse. Det kræver, at man har mødt samfundets mange facetter. Det har man ikke, hvis man vokser op i en parallel virkelighed i Vedbæk eller Vollsmose og aldrig møder det Danmark, der er udenfor ens eget postnummer. Derfor vil MODERATERNE ændre værnepligten til en borgerpligt, der skal gælde alle unge mennesker – uanset køn – når de fylder 18 år. Borgerpligten kan afholdes i tjeneste for velfærdssamfundets institutioner, på uddannelsessteder, inden for kulturlivet, i arbejdet med bæredygtig naturbeskyttelse og mange andre steder. Sammen vil de trække i trække i samfundstrøjen og bruge et halvt år på at arbejde for fællesskabet og fremtidens Danmark.

Bliver det let at få fjernet gruset i det politiske maskinrum og bløde fløjene op? Sikkert ikke. Men så går tankerne igen til plakaten i Græsted: Ting ta’r tid – men ævl ta’r evigheder. MODERATERNE har både modet og tiden…

VORES RIGDOM ER IKKE MEGET VÆRD, HVIS VI SÆLGER UD AF VORES VÆRDIER

Den 24. februar invaderede Rusland Ukraine. Beslutningen var Putins, men som en del af den har rimeligvis indgået hans aflæsning af et uenigt Europa, der historisk har vist for stor langmodighed med hans tidligere overgreb på folkeretten. Jo, der var sanktioner, da Krim blev invaderet eller når der blev begået

Læs mere »

Vil du have indflydelse på Moderaternes kommunalpolitik?

Har du lyst til at engagere dig og bidrage med gode idéer til Moderaternes politik til det kommende kommunalvalg? Eller har du lyst til at være kandidat, diskutere lokalpolitiske spørgsmål eller blot høre mere om Moderaternes politik, så er følgende møder en oplagt mulighed. Moderaterne tager i disse uger vigtige

Læs mere »

Vi skal kæmpe for kunsten og kulturen

(Kronik, trykt i Politiken 3. april 2022 – læs også vores forslag her) Corona og krigen i Ukraine har på hver deres måde vist os at kultur og kunst er værd at kæmpe for. Derfor vil Moderaterne tilføre dansk kultur 1 milliard ekstra årligt. Er vi først bundet på mund og

Læs mere »