Jeg har tidligere været medlem af en lokalliste, fordi netop i lokallister arbejdes der ikke udfra en bestemt politisk farve “blå eller rød” men ud fra det brede samarbejde over midten. Nu har Danmark fået sit første nationale parti med samme vision og derfor var det helt naturligt for mig at blive en del af det. Da vi i Danmark har brug for en ny måde at se politik på. Se det i det brede samarbejde og ikke som blokpolitik – fremtidens politik.