Følg os på
Søg

Rasmus Lund-Nielsen

Psykolog, forfatter og ekstern lektor

Kandidat, Københavns Omegn

Rasmus Lund-Nielsen (f. 1988) arbejder som autoriseret psykolog og ekstern lektor. Han har tidligere udgivet bogen ’Tilbage efter stress’ på Dansk Psykologisk Forlag. Han er aktuel med bogen ’Revolutionen fra midten’, der argumenterer for at mindske yderfløjenes indflydelse ved at danne en regering hen over midten. Der argumenteres i bogen for, at hovedaksen i et sådant regeringsprojekt bør være at kombinere velstandsfremmende reformer med en stærk socialpolitik, der løfter samfundets svageste ind i arbejdsfællesskabet og øger betingelserne for at realisere gode liv for så mange som muligt.

To overordnede mærkesager:

1) Børn og unges trivsel.
Vi kan ikke byde vores børn et samfund, hvor de som i dag har 50% risiko for at udvikle en psykisk lidelse i løbet af livet. Psykiatrien er i knæ, og det løser vi bedst ved at skabe et samfund, der er så trivselsfremmende, at færre får behov for psykiatri. ’Revolutionen fra midten’ handler om, hvordan vi skaber et sådant samfund.

Nogle af de vigtigste veje til øget trivsel er, at vi skaber et samfund, hvor det er lettere for børn og unge at leve sundt. 8 ud af 10 børn bevæger sig for lidt. Fysisk inaktivitet og usund kost øger risikoen for psykisk lidelse. Jeg møder mange unge i min psykologpraksis, der mistrives, fordi deres potentiale smuldrer mellem fingrene på dem. En del af det skyldes overdreven skærmbrug. Hver tredje 13årige dreng bruger over 30 timer om ugen på gaming. Vi skal give grundskolen et løft og tænde en gnist i elever, der gør, at de finder det mere interessant at deltage i at løse samfundets problemer end at spille computer fra morgen til aften. Vores forslag om en borgerpligt skal bidrage hertil.

Vi skal tilbyde børn og unge en lys fremtid. Derfor skal vi udbygge vores velstand, fremtidssikre velfærdssamfundet og løse klimaproblemet via grøn innovation.

2) Fremtidssikringen af velfærdssamfundet

Vi skal fremtidssikre velfærdssamfundet via reformer. Vi skal udbygge velstanden samtidig med, at vi har et stærkt velfærdssamfund, der sikrer social mobilitet, så velstanden fordeles bredt, fordi så mange som muligt bidrager til den. En del af fremtidssikringen af velfærdssamfundet består i at tage et opgør med bureaukrati og pseudoarbejde i den offentlige sektor. Moderaternes to forslag om en sundhedsreform og en institutionsreform er vigtige veje hertil. Endvidere bidrager vores forslag om en skattereform til at sikre arbejdskraft, så der både er finansiering til og hænder nok i vores velfærdssamfund også i fremtiden.