/
Iværksætteri og vækst

Iværksætteri og vækst

Danmark er kendt for kreativitet og virkelyst. Vi er dygtige til at skabe nye og bedre løsninger på eksisterende problemer og er gode til at tænke ud af boksen, når fremtidens melder sin ankomst. Desværre betyder bøvlede regler for crowfunding og en af de højeste kapitalskatter i verden, at mange gode ideer der fødes i Danmark, bliver voksne i udlandet.

Det vil Moderaterne lave om på. Det skal være mere attraktivt at være iværksætter, og vi skal tilbyde de bedste rammer, så flere tager springet fra livet som lønmodtager til livet som entreprenør.

Det sker ved at fjerne besværlige og væksthæmmende regler og samtidig sænke de kapitalskatter, der bremser vækst og virkelyst. Ambitionen er kort fortalt at gøre Danmark til et af Europas mest attraktive lande at stifte virksomhed i og lade sig vokse stor og global.

Derfor vil Moderaterne:

Tillade at private pensionsmidler kan investeres i unoterede selskaber, og derved tilføre et større milliardbeløb i risikokapital til det danske vækstlag af virksomheder.
Gøre crowdfunding til en attraktiv investeringsform ved at ændre reglerne og matche forholdene hos vores nabolande.
Sænke aktieindkomstskatten markant, og derved gøre det attraktivt at investere i Danmark.
Skabe en digital platform for iværksættere (TOR) for at lette indberetninger og tidsfrister.
Tillade gruppeinvestering (såkaldt syndikering) og derved sikre mere attraktive vilkår for startup-selskaber.