Frihed til forskellighed

Alle skal have frihed til – og mulighed for – at påtage sig ansvar og føle medbestemmelse

Samfundets ansvar

Samfundet er forpligtet til at tage vare på dem, der ikke kan passe på sig selv

Integration

Danmark har brug for viden og arbejdskraft fra hele verden – og alle der ønsker at bidrage i et vestligt demokrati, er velkomne.

Staten

Staten skal sikre lige rettigheder og muligheder for alle statsborgere

Dannelse

Vores uddannelsessystem skal være i stand til at undervise og oplyse på et grundlag, der starter i det hele menneske

Klima

Vi er forpligtet til at gøre en indsats, baseret på fornuft, videnskab og realisme, for at fremme en stadig mere bæredygtig levevis.

Velstand

Velstand er forudsætningen for at et samfund som det danske kan skabe trygge rammer og en ordentlig velfærd.

Markedet

Marked er motoren, der driver et frit og rigt samfund.

Arbejdsmarked

Vi skal værne om det fleksible arbejdsmarked. Det skal være rentabelt og meningsfyldt at forsørge sig selv og sin familie.

Kultur og skaberkraft

Kunstens autonomi er ukrænkelig – og kulturstøtte skal altid gives under frie rammer

Danmark i verden

Kloden og verdensbefolkningen er et fælles ansvar; vi kan moralsk ikke tillade os, at være os selv nok.