MODERATERNES
EU-POLITIK

ALL IN på europæiske løsninger

Den 9. juni stemmer vi til et historisk vigtigt valg midt i krig og kriser. Freden på vores kontinent, som vi i mange år har taget for givet, er blevet erstattet af krig efter Ruslands invasion af Ukraine. Derfor skal vi styrke det europæiske forsvarssamarbejde endnu mere.

Sikkerhed er ikke det eneste, vi skal finde fælles løsninger på. Vi bærer et kæmpe fælles ansvar for at sikre fremtiden for de kommende generationer.

Klimakrisen vil få store udfordringer til at skylle ind over os i Danmark og Europa. En stemme på Moderaterne er en stemme på, at vi opnår de klimamål, vi har sat os for. Vi vil garantere europæerne en vej, hvor grøn omstilling, velstand og vækst går hånd i hånd og sikrer både levevej, levefod og et sted, vi kan bo med vores børn og børnebørn.

Migration vil uundgåeligt komme i kølvandet på alvorlige klimaforandringer i store dele af Afrika og Asien. Vi skal styrke EU’s grænser. EU skal have en holdbar politik, så vi kan håndtere flygtninge og migranter en gang for alle. Blandt andet med fælles modtagecentre ved EU’s ydre grænse og hjemsendelsesaftaler med Den Afrikanske Union. Vi skal hjælpe de reelle flygtninge, og sende de illegale migranter sikkert hjem igen.

Vi går til valg på klare mærkesager: Et styrket forsvar og et mere sikkert Europa, som kan passe på sig selv. Et europæisk samlet svar på en fair og fast flygtninge- og migrationspolitik. Og ikke mindst en ambitiøs klima- og miljøpolitik med mere handling nu.

Forandring fra midten - også i Europa

En stemme på Moderaterne til Europa-Parlamentsvalget er en stemme på samarbejde og forandring fra midten. Nutidens og fremtidens største udfordringer kan kun løses i fællesskab på tværs af grænser i et stærkt og ambitiøst EU.

Moderaterne er et parti, som er skabt på at finde holdbare løsninger på samfundets udfordringer gennem samarbejde og samtale. Vi vil arbejde tæt med de partier, som vil skabe positive forandringer til gavn for borgerne ikke kun i dag men også i morgen og i overmorgen. Og vi vil aktivt kæmpe imod de kræfter, der forsøger at så splid og splittelse i Europa. Kræfter, som drømmer om, at frygten og nationalismen igen splitter os. Det er lige så relevant i EU som i Danmark.

Moderaternes mærkesager

Vi skal sikre fred og stabilitet i Europa

Et af vor tids allervigtigste politiske budskaber er, at vi skal tage ansvar for vores egen sikkerhed i Europa.

Det er en virkelig ubehagelig erkendelse, men det er efterhånden gået op for os alle sammen: Ikke siden 2. verdenskrig har vi i Danmark og de øvrige EU-lande kendt til så aggressiv og ekspansiv adfærd på kontinentet. Putin har en plan, og den vil os det ikke godt.

NATO er stadig den vigtigste forsvarsalliance, men i takt med at USA, og i særdeleshed Trumps USA, blinker med lyset, bør vi gentænke vores eget bidrag, EU’s rolle som samordnende på forsvarsområdet og EUs evne til at stå i egen ret. Vi må og skal selv tage et større ansvar for vores egen sikkerhed. Det indebærer en række politiske valg og handlinger, som alle haster.

Vi skal styrke det fælles europæiske forsvarssamarbejde, som skal udgøre en stærkere EU-søjle i NATO. Det er helt afgørende og skal gå hånd i hånd med de nødvendige investeringer i forsvaret i de enkelte lande.

“Der er simpelthen ikke tid til, at vi venter længere.

Tørke, oversvømmelser og ustadigt vejr præger verden i et omfang, som vi aldrig har set før.

Planer og snak skal omsættes til handling, og EU skal være førende i kampen for et bedre klima. “

Moderaternes kandidater til Europaparlamentsvalget