Følg os på
Søg

Meld dig ind i Moderaterne

– og hjælp os i Folketinget

MODERATERNE vil bryde den fastlåste blokpolitik - og insistere på indhold, ikke form.

Vi vil udfordre ’sådan-plejer-vi-at-gøre’ og foreslå balancerede forslag til forandringer, der både gør Danmark stærkere - og samtidig øger muligheden for, at hver enkelt dansker kan leve et harmonisk liv på egne præmisser; forfølge egne drømme og indløse det fulde potentiale – uagtet herkomst og sociale grundvilkår.

Vi mener

Mod til forandring

MODERATERNE indser, at en ny skillelinje – på tværs af den traditionelle højre- og venstreskala – forringer mulighederne for at give et bedre land videre til næste generation.

Hvor det tidligere handlede om individ over for stat og balancen mellem frihed og fællesskab, handler det nu om balancen mellem nation og omverden, viljen til forbedringer op mod trygheden ved at undgå forandringer og om åbenhed over for lukkethed.

Det er ikke sort-hvidt, men dog en ny og definerende skillelinje, der går ned gennem begge traditionelle blokke. Stilstand eller forandring? MODERATERNE har mod på forandringen.

MODERATERNE vil...
MODERATERNE vil...
styrke medborgerskab, dannelse og sammenhængskraft gennem en ny ’borgerpligt’ for alle unge. Borgerpligten bygger på principperne fra værnepligten, men kan aftjenes i hele samfundet.
MODERATERNE vil...
MODERATERNE vil...
frisætte energi, ressourcer og faglighed i den offentlige sektor gennem en omfattende forvaltningsreform, hvor velfærdsinstitutionerne – daginstitutioner, skoler, plejecentre og sygehuse – organiseres med en udvidet grad af selvstyre, i armslængde fra et alt for detailregulerende politisk niveau.
MODERATERNE vil...
MODERATERNE vil...
arbejde for en skattereform, der gør skat på iværksætteri og investeringer – og dermed arbejdspladser og fremtidig velstand – i Danmark internationalt konkurrencedygtig.

Video: Hvad er MODERATERNE

Vi danskere er ikke ens, men deler et skæbnefællesskab. Danmark er et unikt samfund, som mange misunder os. Det er dog ikke er en naturlov. Vi skal kæmpe for det som menneske, folk og nation.

Bliv medlem af MODERATERNE

Hjælp MODERATERNE i folketinget.
Bliv medlem og vær med til at skabe politik på en ny måde og bryde med den fastlåste blokpolitik.

Hvis du melder dig ind allerede i dag, kan du også sikre dig billet til det stiftende årsmøde.

DET ER MODERATERNE

MODERATERNE arbejder for et samfund, som er baseret på humanistiske idealer og en pragmatisk tilgang til fælles løsninger af samfundets udfordringer – der hvor pragmatismen møder idealismen. Vi arbejder for politiske løsninger, der er realistiske og som kan virke i virkeligheden. Løsninger der gør vores samfund bedre, og som for borgeren skaber en mærkbar og positiv forandring i deres liv. MODERATERNE er også et nysgerrigt parti. Vi er ikke bundet af en ideologi, der gør, at vi kategorisk kan og vil afvise ideer på forhånd, hvis det er nyt land, vi betræder. Det et princip, som vi vil udbrede i samfundet. 

MODERATERNEs politik er i høj grad afstemt med det, vi kalder "hverdagens eksperter". Vi har et fundament ved siden af partiet, Det Politiske Mødested, hvor tusinder af danskere er med til at påvirke og udfordre vores politik på de områder, hvor de selv i hverdagen arbejder med at skulle gennemføre de politiske beslutninger.

MODERATERNE mener, at vores forskellighed giver et rigere samfund – både socialt og økonomisk.  Vi skal skabe rammerne for et samfund, hvor vi møder dem, som er mest forskellige fra os selv med tolerance og respekt. Men vi skal også arbejde for at bekæmpe de steder og de kulturer, hvor lige muligheder for alle er sat ud af kraft.  Sådan gives alle borgere muligheden for at udfolde sig og bidrage til fremtidens Danmark. Lighed er ikke et mål, men lige muligheder er.

MODERATERNE mener, at frihed for det enkelte menneske er det vigtigste for at sikre fremskridt, samhørighed, velstand og glæde for den enkelte. Men frihed er samtidig en gave, der trives bedst i fællesskab, hvorfor den personlig frihed aldrig må være til gene for andre mennesker. Vi er ikke kun borgere, vi er også medborgere.

MODERATERNE tror på, at fremtiden bliver bedre, end den vi kender i dag. Derfor skal fremtidens udfordringer ikke mødes med frygt, men med åbent sind og samarbejde, så Danmark ikke går stå. Når verden er i fremgang, er stilstand lig med tilbagegang.

MODERATERNE har en grundlæggende tro på at menneskets skaberkraft, vilje og mod kan løse de udfordringer vi står overfor.

Vores velfærdsstat kendetegnes af retfærdighed og lige muligheder. Vi skal hylde flid, dygtighed og initiativ, men vi skal også værne om dem med sværere livsvilkår end flertallets. Vi mener, at alle har ret til et rigt liv i et frit samfund, og at fællesskabet er forpligtet til at hjælpe dem, der har allermest brug for det.

Marked er motoren, der driver et frit og rigt samfund. Et samfund hvor ressourcer udnyttes effektivt, og hvor innovation baner vejen for nye ideer og bedre løsninger på morgendagens problemer. Politik skal regulere markedet og samtidig skabe de bedste betingelser for erhvervslivet. Den primære kilde til samfundets velstand er det private erhvervsliv, og et åbent og frit marked med minimal detailregulering, gode konkurrencevilkår og et minimum af bureaukratisering, er en forudsætning for et sundt erhvervsliv. Indsats skal kunne betale sig, og skat og afgifter skal ikke fratage mennesker drivkraft og lysten til at gøre en indsats.

Tonen i den offentlige debat er hård, og der udvises ikke altid gensidig respekt. Vi skal blive bedre til at huske hinanden på, at vi har mere til fælles, end hvad der skiller os. MODERATERNE mener, at Danmark kommer længst med samarbejde. Både i politik, med andre lande og imellem danskerne. Gennem samarbejde og forståelse for forskellige holdninger opstår de bedste løsninger.

MODERATERNE mener, at alle må tage ansvar i og for deres eget liv. Samtidig er samfundet forpligtet til at tage vare på dem, der ikke kan passe på sig selv. Vi skal møde hinanden med positive forventninger og realistiske krav. Alle der bor i Danmark indgår i et forpligtende fællesskab. Det er et bærende princip, at der med rettigheder også følger forpligtelser og ansvar.

MODERATERNE mener, at det internationale samarbejde er afgørende for at håndtere de store globale udfordringer, som vi står med – eksempelvis klima, migration og sygdomsbekæmpelse. Uden et stærkt udsyn og alliancer med partnere, der deler vores tro på menneskerettigheder og demokrati, er det umuligt at skabe effektive løsninger.

MODERATERNE mener, at vi skal styrke samhørigheden i Danmark. Samhørighed bygger på en fælles kulturforståelse, fælles rammer og referencer. Jo mere forståelse vi har for hinandens forskelligheder, desto bedre er vi rustet til at møde fremtiden sammen. Der er mere der samler end skiller os.

Det bli´r sagt

Derfor bakker vi op om MODERATERNE