Følg os på
Søg

Mette Kierkgaard

Familiechef i en kommunal forvaltning

Kandidat, Syddanmark

MIN ERFARING - Mit arbejdsliv igennem godt 20 år har haft to hovedspor: De seneste ca. 13 år har jeg arbejdet med udsatte børn, unge og familier i regi af kommuner og Socialstyrelsen. Den første del af mit arbejdsliv var jeg forsker i demokrati, politisk kultur og medborgerskab.

Jeg er 50 år, født og opvokset ved Ribe, på en familiegård og maskinstation, hvor min slægt har boet igennem generationer, og som i dag drives af min bror. Min mand og jeg ejer aftægtsboligen til gården, vi er glade for at have intakte rødder i det vestjyske, selvom vi i dag bor naturskønt ved Hald sø i Midtjylland.

Mit arbejdsliv har bragt mig omkring: fra København såvel som provinsbyer i Danmark, jeg har boet i en arbejder-by i England og af tre omgange i USA: fra West Virginia, en af de fattigste stater, til det rige Boston, hvor jeg studerede på eliteuniversitetet Harvard, til at jeg i 2016 var hjemmegående husmor i et lokalsamfund i Midtvesten, Ohio.

Jeg er gift med Thomas, der er innovationsdirektør i en it-virksomhed. Vi har to skønne teenagere og tre hunde, to gamle retriever-jagthunde og en ung border collie. Jeg nyder vinterbadning, løb og landevejscykling – helst sammen med andre, hvor jeg i sommers var heldig at være med Team Rynkeby i Alperne og til Paris.

MINE MÆRKESAGER

Jeg er vokset op i en familie, hvor vi er opflasket med at diskutere politik og samfund, ofte ved køkkenbordet til langt ud på aftenen. Min politiske interesse er bred, men her er nogle af de områder, jeg særligt vil arbejde for:

• At sikre kernevelfærden på de områder, hvor vi ikke lykkedes i dag, fx at nedbringe ventelister i psykiatrien og sundhedsvæsenet, nedbringe den stigende ensomhed og mistrivsel som vi ser hos alle aldersgrupper, men særligt de unge – og bryde den sociale arv, som vi ikke er lykkedes med de sidste 20 år. Det handler ikke om at tilføre flere penge, men fx om at omlægge bureaukratiet og velfærdsinstitutionerne samt at udvikle fællesskaberne i dagtilbuddet, skolen, uddannelsessystemet, civilsamfundet og på arbejdspladsen, som får trivslen til at blomstre og modvirker ensomhed.

• Et arbejdsmarked, der er endnu mere fleksibelt, og som skaber mere arbejdsglæde og mindre stress. Målet er at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet samtidig med at den enkelte oplever balance mellem arbejdet og hans/hendes formåen, livsfase og familiesituation.

• Social og økonomisk balance i såvel by som land. Lokalsamfund skal have frihed til at udvikle deres egne potentialer. Den rolle staten har er at sikre betingelserne for dette, fx gennem infrastruktur og arbejdspladser.

• Styrke sammenhængskraften og tilliden til folkevalgte. I international sammenhæng er Danmark stadig i top, men vi er også udfordret. Vi færdes i stigende grad med folk som os selv, vi kender mindre til hinanden, og særligt grupper på kanten af samfundet har en stigende mistillid til politikere. Der er brug for at genoprette dette.

Det vil være en stor ære at blive valgt til Folketinget. Hvis jeg får muligheden, vil jeg dagligt arbejde gennem disse tre linser:

1. Moderaternes værdigrundlag og holdninger

2. Min erfaring; fra mine rødder i det vestjyske, mit arbejdsliv og levede liv i øvrigt

3. Jeg vil stå på fakta og viden, både den vi har fra forskning, men i lige så høj grad den erfaring og viden som vi kan få fra de mennesker og virksomheder, som er berørte af det, som er til diskussion.

Tak for din tid.