Følg os på
Søg

Louise Østergaard Davidsen

Projektdirektør

Kandidat, København

Jeg er 43 år og bor sammen med min kæreste og hund på Nørrebro i København.
Oprindeligt er jeg fra Aalborg, men har boet mere end 20 år i København.

Jeg er ansat i en stor international virksomhed, der formidler kulturtilbud (koncerter, festivaler, sport, teater etc.), hvor jeg har en rolle som projektdirektør (PMO Director). Jeg beskæftiger mig med forandringsledelse med ekspertise indenfor forretningsudvikling, optimering og implementering. Jeg er god til at definere vision og strategi, og omsætte ord til handling, sætte klare retningslinjer, og sikre at vi sammen arbejder mod et fælles mål, der er resultatbaseret og skaber værdi.

De sidste 15 år har jeg arbejdet på projekter i udlandet, og har fået indblik og ideer til hvordan det danske kulturliv kan udvikles og forbedres.

I min fritid ynder jeg at benytte Københavns kulturelle tilbud, eller at opholde mig i mit sommerhus, hvor naturen nydes.

Jeg har det sidste år været ordstyrer i Moderaternes debatforum; Tingstedet, hvor vi inviterer til debat om aktuelle emner. Jeg har lært utroligt meget af de debatter vi har haft, og værdsætter dialogen og den indsigt man får, når hverdagens eksperter kommer på banen.

Med indsigt, overblik og tillid kan der sættes en retning, og ord kan omsættes til handling, så vi sammen arbejder mod fælles mål, der skaber værdi – og skærer det overflødige bureaukrati fra.

Vi bor i et fantastisk dejligt land, hvor vi er fælles om et af verdens ubetinget bedste samfund. Det bygger på lidt over 100 års tillid og samarbejde hen over midten af dansk politik, hvor alle interesser er repræsenteret politisk, og hvor individ og fællesskab går hånd i hånd, i en samfundsmodel, de fleste kan spejle sig i.

Vi har i dag et finmasket og omkostningseffektivt sikkerhedsnet, der sætter den enkeltes virkelyst og skaberkraft fri til at skabe værdi og tage chancer, når nye idéer skal prøves af.

Men det kan blive endnu bedre – og særligt kan dét, vi er fælles om, blive mindre bureaukratisk. Mere tillid til, at problemer løses bedst der, hvor de opstår, og at dem, der har ansvaret for at løse opgaven og har fagligheden, også bedst ved, hvordan der optimeres og skabes værdi.

Tillid er første forudsætning for gode markedsbetingelser, og den tillid er vi fælles om i civilsamfundet. Den skal vi sammen værne om og styrke. Staten bør kun regulere og kontrollere til nøds, når de gode løsninger ikke giver sig selv.

Mærkesager:
- Fleksibelt Arbejdsmarked
- Uddannelse & Forskning
- Ligestilling
- Kultur
- Borgerpligt