Følg os på
Søg

Kim Mejnert Frydensbjerg

Head of Events, Wonderful Copenhagen

Kandidat, Nordsjælland

Samfundet bevæger sig i en bekymrende retning. En retning jeg ikke mener, vi kan være os selv, vores børn og fremtidens generationer bekendt! Frygt, intolerance og et fællesskab i forfald skræmmer mig, og det vækker min lyst til handling. Jeg bekymres over, at vi med yderfløjenes magt drejer landets politik i en retning, som underlægger sig fløjenes kompromitterende krav.

Mine børn skal vokse op i et trygt og frit land båret af respekt og rummelighed, hvor hverdagen ikke er præget af frygt med en diskurs båret af et ”vi” og ”de”. Men et liv præget af et ”os” og et udtalt fællesskab, hvor Staten yder psykisk, fysisk eller økonomisk støtte, med henblik på at den enkelte kan skabe netop sin individuelle lykke i et fællesskab. Et samfund, hvor vi som borgere og medmennesker er bevidste om vigtigheden af det forpligtende fællesskab vi alle indgår i.

Kulturen og idrætslivet

Kulturen og idrætten er limen, der binder samfundet sammen. Det er det, der skaber mening, gør vores liv rigere, skaber tillid og er holdepunktet i vores demokratiske dannelse. Kort og godt, det er grundlaget for et åbent, dannet og demokratisk samfund. Kulturen og idrætten har plads til alle, og med gensidig respekt og anerkendelse af det forskellige kan vi for alvor løfte området ind i kernen, der hvor det hører til – som arnested for samfund, dannelsen og fremtid.

Uddannelse

Hele vores uddannelsessystem trænger til et gennemsyn. Meget fungerer godt, men for mange falder igennem, og for få videreuddanner sig gennem hele livet. Mulighed for uddannelse på alle alderstrin er for mange afgørende for trivsel og muligheder, ligesom det er grundstenen for samfundets vækst og velstand. Læring trives, når vi er frie og glade. Med det in mente er det direkte ødelæggende at tvinge unge ind på bestemte uddannelsesinstitutioner – valget skal ske frit. Er der flaskehalse, må vi sikre at andre institutioner er attraktive eller alternativt overveje et kvote 2 system, så de, der ikke kommer ind på deres første valg, kan vælge efterskole, frivilligt arbejde, eller andet som året efter sikrer deres plads på den ønskede uddannelsesinstitution.

Et Danmark i balance

I et land i balance er by og land hinandens forudsætninger og ikke modsætninger. Både land og by er indbyrdes afhængige, når vi løfter i fællesskab. Vi skal tilgå hinanden og vores forskelligheder med nysgerrighed og respekt, så vi undgår splittelse og foragt og i stedet kan værne om vores unikke og fantastiske land. Miljøbevidst trafikalinfrastruktur er fundamentalt og sikrer sammenhængen mellem byer og landsdele. Lokaludvikling sker ikke på baggrund af nationale puljer eller udflytning af uddannelser og arbejdspladser. Udvikling sker og drives lokalt, og er landspolitiske ansvar at gøre muligt.

Vi er et fællesskab, et folk, et demokrati, et land!