Følg os på
Søg
Kasper Søstrøm

Kasper Søstrøm Müller

Projektchef

Kandidat, Sydjylland

Jeg er bosat i Fredericia med min kæreste, og vi bor i et stort bofællesskab med 20 andre familier. Som søn af en socialrådgiver og en økonom, er jeg sikkert blevet påvirket til at blive socialliberal.

Jeg er udannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet.

De seneste 10 år har jeg arbejdet med boligsocialt arbejde, især udvikling af udsatte boligområder gennem samarbejde mellem boligselskaber, kommuner og civilsamfundsaktører. Først i Aarhus, indtil jeg for 4 år siden flyttede til mit nuværende job i Fredericia, som projektchef for Den boligsociale Helhedsplan i Fredericia.

Gennem dette arbejde og ansættelse i en kommunal familie afdeling har jeg fået et bredt kendskab til en lang række sociale problemstillinger, som har været ivrigt politisk diskuteret i de senere år. Dette omfatter: psykiatri, integration, beskæftigelse, bandeproblematik, ensomhed og mistrivsel blandt unge.

Disse samfundsudfordringer danner samtidig rammen om mine personlige politiske mærkesager.

Da jeg for ca. 1 år siden hørte, at der var et nyt politisk parti på vej, som ønskede at styrke midten i dansk politik, så blev min interesse vakt. Jeg valgte derfor at melde mig ind i partiet og blive en aktiv del af processen med at diskutere holdninger, især i forhold til den boligsociale politik. Dette kunne jeg gøre kvalificeret ud fra de praktiske erfaringer og den viden, jeg havde erhvervet bl.a. gennem mit arbejde som projektchef for den boligsociale indsat i Fredericia. Senest har jeg bidraget med at skrive og kvalificere nogle af de politiske synspunkter og forslag for partiet, som ligger mit hjerte nærmest.

Med dette engagement som ballast, har det været et naturligt næste skridt for mig at lade mig opstille i storkreds Sydjylland i kampen for er nyt politisk Danmark.

Politik bør ikke udøves af karriere-politikere, der kommer fra skolebænken, men af folk fra den virkelige verden, som har set en virkelighed, de mener, de kan forandre til det bedre. Jeg repræsenterer så absolut den sidste kategori.

Jeg vil i den forbindelse gøre alt for, at funktionen som politiker kan forenes med min faglige identitet på en positiv måde.