Følg os på
Søg
Jan Carlsen

Jan Carlsen

Leder og Selvstændig

Kandidat, Sjælland

Jeg har været leder i flere forskellige virksomheder bl.a. Kopenhagen Fur og har desuden været afdelingsformand for Lederne i Østsjælland og siddet i hovedbestyrelsen i Ledernes hovedorganisation, som er en interesseorganisation.

Jeg er gift med Dorthe og vi har 4 børn og bor i Roskilde.

Jeg har ikke tidligere været aktiv i partipolitik, men med Moderaternes banebrydende, nytænkende partiprogram, som bygger på sund fornuft - kan jeg se mig selv i et politisk parti for første gang. Jeg vil bl.a. arbejde for at vi alle tager mere ansvar og ejerskab for vores fælles samfund og hinandens trivsel.

Jeg stiller mig til rådighed som kandidat for Moderaterne, fordi det nu er nødvendigt med forandringer. Vi skal ændre og nytænke vores samfund, så vores velfærdsmodel også holder i fremtiden.

Vi skal erstatte blokpolitikken med samarbejde henover midten for at kunne aftale løsninger, som holder mange år fremover uanset hvem der har regeringsansvaret. Det vil give en stabil og langsigtet retning for Danmark.

- Vi skal rydde op i vores offentlige systemer, som er sandet til med regler og en tung administration
- Vi skal drive den offentlige sektor og institutioner - som var det vores egen virksomhed. Det burde ikke være nødvendigt at skynde sig at få brugt budgetter på unødvendige poster sidst på året- for at undgå at blive beskåret året efter…….!
- Vi skal give ledere i den offentlige sektor mere råderum til at kunne drive og optimere driften og trivslen i egen afdeling / institution. Tænk hvis vi kunne nedbringe sygefraværet til samme niveau som i det private erhvervsliv - det kunne give en besparelse på over 3 mia. kr. årligt - som kunne bruges bedre.

Paradokser, som vi bør løse
- Når en solceller ejer om dagen sender strøm retur til det fælles elnet, så modtager man en afregning med ca. 0,24 kr/kwh og om natten, når solcelle ejeren køber strøm fra elnettet - så skal der afregnes 3,75 kr/kwh!
- Jeg har det stramt med, når vi for sent opdager svindel mod vores fælles statskasse, som
• Britta Nielsen sagen
• Udbytte sagen
• Leasing firmaernes svindel med registreringsafgifterne
• Fakturafabrikker til moms svindel og hvidvaskning
• Offentlige virksomheden, som køber ydelser fra svindel virksomheder

Vi bør brug mere IT og kunstig intelligens til at sikre en automatisk kontrol.
- Borgere i Danmark bliver opkrævet skat fra både Skattevæsnet og gældstyrelsen – de har hver deres system som ikke kan snakke sammen…..!
- Hver gang at Politiet ikke stopper en internetsvindler hurtigst muligt – så kommer der mange flere sager og opgaven bliver bare meget større end hvis man stoppede svindleren straks!
- De 5 regioner i Danmark har hver deres IT system og hver deres tunge administration. Vores sundhedsvæsen er presset i bund og vi har svært ved at motivere personalet med de nuværende lønforhold, organisering og struktur

Dette er blot nogle eksempler på ting som vi bør gøre anderledes. Der er plads til forbedring!

Derfor stiller jeg op for Moderaterne!