Følg os på
Søg

Jakob Engel-Schmidt

Økonom og ansat i Moderaterne

Spidskandidat, Nordsjælland

Det nytter ikke at råbe ad TV’et

Jeg stiller op til Folketinget, fordi Danmark har brug for et parti, der tør tage de svære beslutninger og gennemføre de reformer, der sikrer vores velfærdssamfund og økonomi i fremtiden. I flere år har vi oplevet, at ”blokkene blokerer” for det brede samarbejde, der kan sikrer politiske aftaler over midten, der bærer Danmark fremad. Hvis man ønsker at forandre tingene, må man tage ansvar i stedet for at råbe ad TV’et. Derfor stiller jeg mig til rådighed for både vælgerne og Moderaterne.

Jeg har en baggrund fra CBS i København og fra forsvaret. Professionelt har jeg arbejdet i Dansk Industri og besat ledelsesstillingerne i hhv. Dansk Iværksætterforening på Niels Brock og i rådgivningsvirksomheden Rud Pedersen. Politisk har jeg repræsenteret Venstre i både Folketing og kommunalbestyrelse.

Privat danner jeg par med Camilla og nyder tilværelsen sammen med familie og venner.

Mine mærkesager

Genopretningsplan for sundhedsvæsenet
Det danske sundhedsvæsen er udfordret. Sygeplejersker og læger løber hurtigere og hurtigere, mens ventetider og aflyste operationer møder patienterne. Moderaterne har formuleret et reformforslag, der giver ledelsesansvaret tilbage til sektoren, lader lægerne træffe de sundhedsfaglige beslutninger og tiltrækker flere sygeplejersker gennem bedre arbejdsmiljø og markant højere løn.

Lavere skat på det vi gerne vil have mere af
Moderaterne har sammen med førende økonomer udviklet en plan, der prioriterer de velfærdsinvesteringer, der sikrer fremtidens velfærd og sænker skatten på indkomst for de fleste danskerne på arbejdsmarkedet uden at uligheden stiger markant.
Det kan lade sig gøre, fordi skatten for de rigeste stiger en lille smule, mens den sænkes på investeringer for alle landets småsparere og private virksomheder. Samtidig hæves grænsen for hvornår man betaler topskat, mens vi forslår markante fradrag for de danskere, der står udenfor arbejdsmarkedet, når de kommer i arbejde.

Frit uddannelsesvalg
Som tidligere uddannelsesdirektør på en større ungdomsuddannelsesinstitutioner er jeg forarget over, at den røde regering vil fordele landets elever på gymnasier og handelsskoler på baggrund af deres forældres indkomst og etnicitet. Optagelse skal afhænge af kvalifikationer - ikke andet.
Klimaet er et generationsansvar Som vi alle sammen skal tage ansvar for. Danmarks position som grønt foregangsland skal styrkes og udbygges. Ikke fordi vi alene kan vende udviklingen, men fordi vi er det land med de absolut bedste muligheder for at vise resten af verden, at den grønne omstilling kan gennemføres uden det koster hverken vækst eller velstand. Moderaternes klimaforslag ”Grøn Konsekvens” giver et bud på, hvordan det kan lade sig gøre.