Følg os på
Søg

Lars Christian Funk

Administrator, forvalter, scenemester og pedel Rønne Theater

Kandidat, Bornholm

Har haft et rigt arbejdsliv, hvor jeg har haft berøring med, mange forskellige fag, før mit nuværende job: Bager, kok, konstabel, sergent, tømrer, konduktør, værkstedsassistent, pedel, buschauffør, Fiberteknikker m.fl.

Jeg er 60 år, er opvokset de 10 første år af mit liv på Bornholm, er nr. et i en søskendeflok på 4. uddannet tømrer og bor på Bornholm. Havde nogle år fra jeg var 10 til 17 år, hvor jeg boede i Nakskov med min familie samt et år i Roskilde på slagteriskolen efter endt folkeskole.

Ser mig som et rummelig empatisk menneske. Har altid engageret mig i lokalsamfundet, det være sig vuggestue, børnehave, forældrenævn, idrætsforening, både bestyrelsesarbejde og som Instruktør/træner. Har altid følt mig vellidt og respekteret på de arbejdspladser jeg har haft.

Det er første gang jeg stiller op, selv om jeg gennem mange år har leget med tanken, men der har ikke været et parti, jeg kunne se mig selv i før nu, da jeg ikke ser mig selv som rød eller blå, som land eller by, derfor synes jeg at samarbejde bredt hen over midten kunne være en god ide. Vi er et lille land, hvor vi burde rumme hinanden uanset hvem, vi er, og hvad vi står for.

I det meget rige arbejde- og fritidsliv jeg har haft, har jeg mødt så mange fantastiske mennesker med vidt forskellig baggrund, og finde mødet med andre vildt berigende.

Jeg har meldt mig ind i Moderaterne og stiller op med fokus på mistrivsel blandt vores børn og unge, uddannelsesmuligheder lokalt, miljø forbedring af vilkårene for vores erhvervsliv og sammenhængskraften i vores land hvor der plads til alle, der kan, og vil bidrage og et land, der ikke isolerer sig for omverden.