/
FLERE SYGE SKAL HAVE LIVET TILBAGE

Flere syge
skal have livet tilbage

NYHED
28.06.2024

Moderaterne har sammen med regeringen og et bredt udsnit af folketingets partier fremlagt den første nationale handlingsplan i over ti over med en række initiativer, der skal sørge for, at flere alvorligt syge danskere, der venter på et organ, bliver reddet inden det er for sent.  

Selvom et imponerende flertal i befolkningen bakker op om organdonation, så er der desværre fortsat for få, der har taget stilling til organdonation og registreret deres beslutning i Organdonorregisteret. Det betyder, at der er mangel på organer, der kan redde liv.  

Derfor præsenterede et bredt flertal onsdag en handlingsplan, der skal få flere danskere til at tage stilling til organdonation og på sigt sikre, at det ikke er deres pårørende, der skal stå med den svære beslutning, skulle uheldet ske. Og ved at flere tager stilling, håber vi på, at flere alvorligt syge kan få adgang til et livreddende organ.   

Alene sidste år døde 28 danskere, mens de stod på ventelisten til et nyt organ, der kunne have reddet deres liv. I dag venter mere end 400 mennesker på at modtage et nyt organ. 

Et af de nye tiltag i handlingsplanen er, at danskerne fremover vil blive mindet om at tage stilling til organdonation, når de åbner apps som sundhedskortet og kørekort-appen. Desuden vil alle borgere over 18 år modtage et brev for at få dem til aktivt at be- eller afkræfte deres donorstatus.   

“Det er soleklart, at færre skal dø, mens de venter på et nyt organ. Vi har længe kæmpet for få at flere til at tage stilling til organdonation. Det gør vi blandt andet ved at holde fokus på sagen i den offentlige debat, da vi ved, at hver gang der er bred offentlig debat, er det flere der tager stilling. Men det er ikke nok. Derfor er vi glade for den nationale handlingsplan og som læge er jeg særligt glad for, at der sættes gang i tiltag som sikrer, at hospitalerne har den nødvendige kapacitet og personalet kompetencerne.”

–  Monika Rubin, sundhedsordfører.  

Handlingsplanen afsætter 33 millioner kroner fra 2024-2029 og yderligere 25 millioner kroner alene i 2024. Fra 2030 afsættes der tre millioner kroner årligt. Senere på året vil regeringen fremlægge et lovforslag, som forventes at træde i kraft midt i 2025, der ændrer samtykkemodellen for organdonation. Vi kommer desuden til at følge de iværksatte initiativer og er enige om at igangsætte nye initiativer, hvis der ikke ses en positiv udvikling i antallet af donorer og antallet af danskere, der har taget stilling til organdonation. 

Tre hospitaler har desuden implementeret organdonation efter hjertedødskriteriet, og som led i handleplanen skal det vurderes, om flere sygehuse skal udtage organer efter hjertedødskriteriet. Det forventes at øge antallet af donorer med cirka 35 årligt.

Læs hele aftalen ‘Fælles om at give livet tilbage’ her.

SENESTE NYT