Følg os på
Søg
Charlotte Bagge Hansen

Charlotte Bagge Hansen

Selvstændig

Kandidat, Sjælland

- Født 1969, opvokset i Vadum i Nordjylland
- Været i Forsvaret i 8 år som soldat, startede som MP elev i Søværnet overgik til hæren hvor jeg bl.a. har undervist værnepligtige og senest arbejdede jeg i en Brigade hvor jeg sad med økonomi.
- Afdelingsleder i Dansk Supermarked gruppen, hvor jeg også var underviser på intern uddannelse af elever nogle uger om året , samt stod for udviklingen af lederaspiranter de steder jeg har været ansat. Selv deltaget i flere lederkursuser internt i Virksomheden.
- Startede som selvstændig i 2003 har haft butikker, drevet Hotel og restaurant, haft en lille produktions virksomhed der producerede lokal produkter, i dag har jeg 2 butikker.
- Teoretisk har jeg løbende uddannet mig i merkonom fag , jeg har læst organisation , ledelse og samarbejde, virksomhedsøkonomi , markedsføring og erhvervsjura.
- Sidder i kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune for Fælleslisten ,jeg sidder i uddannelses og beskæftigelse, samt økonomiudvalget
- Jeg sidder i Møn og Sydsjællands turistforenings bestyrelse, samt bestyrelsen for Videncenter for specialpædagogik.
- Gift med Peter der er Landmand , han dyrker 550 Ha fortrinsvis frøgræs. Han sidder i DLF’s bestyrelse.
- Søn Hans-Peter skal på sidste år på HHX
- Jeg har siddet i Venstres bestyrelse i Vordingborgkredsen
- Jeg stiftede i 2020 Fælleslisten , som er en lokal værdibaseret liste, politikken taler 1-1 ind i Moderaternes politik. Så da Lars stiftede Moderaterne fandt jeg det parti der passer bedst til mine overbevisninger.


Mærkesager

Udvikling og vækst i provinsen og de små landsbymiljøer

Vi skal sørge for gode rammevilkår til virksomhederne og derigennem gøre det attraktivt for dem at etablere sige i provinsen . Vi skal styrke de lokale skoler, der er yderst vigtige for at tiltrække tilflyttere. Infrastrukturen skal kontinuerligt udvikles og være med til at understøtte de mindre lokalsamfund.

Godt ældreliv
Mere selvbestemmelse til seniorer over deres eget liv. Der skal være en bred vifte af valgmuligheder for det enkelte menneske, så livskvaliteten højnes. Mere fleksibilitet og bedre overgangsordninger fra arbejdsliv til pensionisttilværelse. Der skal være plads til både private og kommunale tilbud i ældreplejen. De kommunale plejecentre skal kunne drives som selvstændige virksomheder med egen bestyrelse bestående af pårørende, medarbejdere og ledere.
Vi skal tænke i boformer der er inkluderende, da mange ældre føler sig ensomme.
Vi skal øge incitamentet for private investorer og pensionskasser så det i højere grad bliver interessant at investere i seniorboliger.

Bedre psykiatri
En psykiatri der vægtes lige så højt som det øvrige sundhedssystem. Vi skal have gjort op med tabuet omkring psykisk sygdom. Psykisk sygdom er den mest udbredte lidelse i Danmark i dag. Ventetiden på udredning og behandling er for lang. Det skal sættes i system. Vi skal arbejde målrettet med at få lavet en psykiatripakke, der tager udgangspunkt i modellen for kræftpakken. Den skal sættes i værk ved patientens første møde med sygehusvæsenet.

Teknologiske løsninger, der sikrer fremtiden indenfor både bæredygtighed, klima og miljø
I tillæg til havvindmølleparker skal vi fremme decentralt og lokalt forankret energiproduktion. Vi skal gøre det nemmere at gennemføre og foretage egen investeringer i regionale og lokale grønne energiprojekter, så vi kan blive mindre afhængige af energi uden for Danmark. Vi skal producere energien, hvor den forbruges.

Bedre rammevilkår for erhvervslivet
Bedre og forudsigelige rammevilkår for erhvervslivet.
Uddannelse og udbud af arbejdskraft skal fremmes.
Gøre det mere attraktivt at starte nye virksomheder op.
Vi skal nedsætte aktiebeskatningen og selskabsskatten så vi gør det mere attraktivt for danskerne at investere i erhvervslivet .