De bedste vækstmuligheder i verden

De bedste vækstmuligheder i verden NYHED 25.06.2024 Download og læs hele udspillet her (pdf) Vores iværksættervirksomheders evne til at vækste og skabe innovative løsninger er en uvurderlig nøgle til at løse de kriser og samfundsudfordringer, som vi står overfor. Vi ønsker, at livet som iværksætter fremfor lønmodtager skal være mere attraktivt. Vi skal understøtte tanker […]

International arbejdskraft

International arbejdskraft NYHED 25.06.2024 Download og læs hele udspillet her (pdf) Selvom dansk økonomi er stærk, mangler vi arbejdskraft. Det hæmmer væksten, og problemet bliver kun større. I 2030 forventer vi at mangle omkring 90.000 fuldtidsbeskæftigede. Allerede nu skaber manglende arbejdskraft udfordringer for både det offentlige og den private sektor. Sidste år var rekrutteringsudfordringerne så […]

Balance i en brydningstid

Balance i en brydningstid NYHED 25.06.2024 Danmark øger velstanden med 21 milliarder kroner, hvis Moderaternes samlede reformpakke vedtages. Udspillet ‘Balance i en brydningstid øger desuden arbejdsudbuddet med cirka 20.000. Det er nødvendigt at tænke nyt for at komme væk fra de kendte positioner, der låser den økonomiske politik fast. Dansk økonomi står grundlæggende et rigtig […]

Ikke nok at hvile på laurbærrene

Ikke nok at hvile på laurbærrene NYHED 25.06.2024 Danmarks Statistik har i dag offentliggjort foreløbige tal for væksten sidste år. Og det har sat gang i den socialdemokratiske spinmaskine: ”Endnu en gave fra dansk økonomi! Vi skal helt tilbage til Nyrup og Lykketoft i 1994, før der var højere vækst, end der var sidste år,” […]