Følg os på
Søg
Benjamin Lindberg

Benjamin Lindberg

Ocean freight manager

Kandidat, Sjælland

Jeg er 44 år (bliver 45 d. 12 september), er gift med Anne og bor til dagligt i Solrød Strand. Jeg er søfragtschef i Hecksher, der er et af Danmarks ældste rederier, i dag kun spedition.

Jeg har været aktiv i politik i mange år, meldte mig som frivillig til sekretariat på det politiske mødested ved opstarten, hvor jeg var fuld tid marts til juni 2021, da jeg var imellem jobs. Arbejdet med at udvikle politikken og de mange politiske samtaler i Det Politiske Mødested der gav mig lyst til at engagere mig landspolitisk. Jeg oplevede at folk der bød ind med holdning, og oplevelser fra deres hverdag, både arbejdsmæssigt men også som enten patient eller pårørende, blev taget seriøst. Der blev lyttet, og de ting der kom frem her, kan faktisk ses overalt i vores politik, blandt andet på sundhedsområdet.

Vi skal som samfund sørge for de bedst mulige rammevilkår for nye iværksættere. Men i den forbindelse, må vi ikke glemme de allerede etablerede virksomheder, på Sjælland og Lolland-Falster, udgør små og mellemstore virksomheder langt størstedelen, og langt de fleste privatansatte arbejder for familieejet virksomheder. Gårde, håndværkere eller fremstillingsvirksomheder, er oftest familieejet, og de udfordringer den gruppe har, blandt andet med rekruttering eller offentlig administration må vi ikke glemme,

En af mine mærkesager har altid været miljøet, Jeg mener det offentlige skal vise vejen, og blandt andet gennem indkøbspolitikken sørge for, at købe de produkter og tjenester, der har den mindste miljøpåvirkning. Hvis det betyder et offentlig projekt bliver dyre eller må mindskes i omfang, så er det en pris vi er nød til at acceptere. Det handler om den verden vi skal give videre til næste generation. Når jeg stiller op på Sjælland og Lolland-Falster er det også fordi, jeg mener vores område er blevet nedprioriteret igennem en længere årrække. Det ses blandt andet i statistikkerne for sundhed og for uddannelse, hvor det sydlige Sjælland og Lolland-Falster konsekvent ligger dårligere end resten af landet. Vores område har en større andel af arbejdsløse, ældre, flere med livstilssygdomme og kroniske syge. Derfor er det vigtigt at få opprioriteret det danske sygehusvæsen, og det kan betyde en nedlæggelse af regionerne. Men det må aldrig blive strukturer i vores system, der får forgangsret foran borgernes behov. Jeg er derfor ikke fastlås i at regionerne skal nedlæsset.