Vores EU-politiske fundament

02.05.2024: Det europæiske sammenhold og samarbejdet i EU er vigtigere end det længe har været. For Danmark og for Europa som helhed.Det er afgørende, at Danmark med fornyet kraft søger indflydelse, så vi kan styrke det europæiske samarbejde indefra. For vi skal stå endnu stærkere som land i EU – og med EU. Det er afgørende for vores velfærd, vores erhvervsliv, vores sikkerhed og vores klima.

En grøn landbrugssektor

En grøn landbrugssektor NYHED 25.06.2024 Download og læs hele udspillet her (pdf) ET GRØNT, FREMTIDSSIKRET LANDBRUG OG EN BÆREDYGTIG FØDEVARESEKTORI Danmark har vi sat os nogle af de mest ambitiøse klimamål i verden – og vi har forpligtet os til at leve op til dem. Det er Moderaternes holdning, at alle skal bidrage til at […]

Skal Danmark være stormagt for grøn energi?

Hvis vi rykker effektivt og klogt, kan Danmark blive storleverandør af grønne brændsler til Europa. Det er godt for klimaet og godt for dansk økonomi.

Men det kommer ikke af sig selv. Moderaterne har derfor lavet en strategi for vedvarende energi. 

De bedste vækstmuligheder i verden

De bedste vækstmuligheder i verden NYHED 25.06.2024 Download og læs hele udspillet her (pdf) Vores iværksættervirksomheders evne til at vækste og skabe innovative løsninger er en uvurderlig nøgle til at løse de kriser og samfundsudfordringer, som vi står overfor. Vi ønsker, at livet som iværksætter fremfor lønmodtager skal være mere attraktivt. Vi skal understøtte tanker […]

International arbejdskraft

International arbejdskraft NYHED 25.06.2024 Download og læs hele udspillet her (pdf) Selvom dansk økonomi er stærk, mangler vi arbejdskraft. Det hæmmer væksten, og problemet bliver kun større. I 2030 forventer vi at mangle omkring 90.000 fuldtidsbeskæftigede. Allerede nu skaber manglende arbejdskraft udfordringer for både det offentlige og den private sektor. Sidste år var rekrutteringsudfordringerne så […]

Mød vores 17 første byrådsmedlemmer

Mød vores 17 første byrådsmedlemmer NYHED 25.06.2024 Moderaternes hensigt er klar. Vi skal være en blivende faktor i dansk politik. Derfor skal vi også repræsenteres i EU, regionalt og kommunalt. Herunder kan du møde vores 17 første byrådsmedlemmer. Pernille Kromann Sams, Gribskov Kommune Abdinoor Adam Hassan, Odense Kommune Pernille Søndergaard, Gribskov Kommune Torbjørn Barfod, Allerød […]

5 milliarder til ny sundhedspakke og kræftplan

5 milliarder til ny sundhedspakke og kræftplan NYHED 25.06.2024 Kræftbehandlingen i Danmark er de seneste 20 år blevet forbedret markant og har reddet tusindvis af danskere. Danmark skal have verdens bedste sundhedsvæsen, så det kan vi godt være stolte af. De seneste tal for kræftoverlevelsen i Danmark viser dog stagnation. I 2022 blev der endvidere […]

Regeringen sikrer 2025-mål for klimaet!

Regeringen sikrer 2025-mål for klimaet! NYHED 25.06.2024 Regeringen har præsenteret en handleplan, der sikrer, at vi når vores 2025-mål. Vi har blandt andet foreslået at femdoble antallet af vindmøller i Danmark. Det betyder, at vi kan producere grøn strøm til ti millioner husstande. Vi kommer til at kunne forsyne samtlige danske husstande med grøn strøm, […]

Nu er vi repræsenteret i Europa-Parlamentet

Nu er vi repræsenteret i Europa-Parlamentet NYHED 25.06.2024 Hjertelig velkommen til et særligt nyt medlem af Moderaterne, 33-årige Bergur Løkke Rasmussen, der er skiftet fra Venstre til Moderaterne. Moderaterne har dermed fået sin første repræsentant i Europa-Parlamentet. Bergur mener, at der er brug for et mere handlekraftigt EU i en tid med flere kriser: Krigen […]

Forberedt på fremtiden I

Forberedt på fremtiden I NYHED 25.06.2024 Den 2. marts 2023 fremlagde regeringen den første del af en ny uddannelsesreform: Forberedt på fremtiden I. Vores uddannelsessystem er en af vores største succeshistorier – men samfundet og arbejdsmarkedet forandrer sig, og ikke alle uddannelser er fulgt med. Derfor begynder vi nu dialogen om fremtidens uddannelsessystem. Vi vil […]

Akutplanen er endelig en realitet

Akutplanen er endelig en realitet NYHED 25.06.2024 Under valgkampen var Moderaterne de første, der satte fokus på en akutplan til sundhedsvæsnet. 23-02-2023 offentliggjorde vi en en akutplan med en række konkrete løsninger, der skal tage presset af sundhedsvæsenet. Ved at angribe ventelisterne fra flere vinkler, kan vi nu endelig høvle coronapuklen af ventelisterne. Det kommer […]

Monika Rubins politiske ordførertale

Monika Rubins politiske ordførertale NYHED 25.06.2024 Monika Rubins ordførertale ved åbningsdebatten i Folketingssalen, torsdag den 19. januar 2023 Tak for ordet. Det er med en vis ærefrygt, at jeg står her. For første gang står jeg på den talerstol, som jeg kan huske fra min barndom, hvor jeg sad på stuegulvet i mine forældres lejlighed […]

En regering henover midten

En regering henover midten NYHED 25.06.2024 Mens vintersolen skinnede på Amalienborg, kørte regeringens nye ministre over slotspladsen for at hilse på dronningen og kronprinsen. På slotspladsen ventede mange hundrede mennesker for at tage imod. Da regeringen trådte frem præsenterede Moderaterne sit første ministerhold: De fem får et ekstra ansvar for at føre SMV-regeringens ambitiøse politik […]

Befrielsens øjeblik

Befrielsens øjeblik NYHED 25.06.2024 For snart 4 år siden åbnede jeg døren på klem til det brede samarbejde henover midten. Det gjorde jeg i min bog; Befrielsens Øjeblik. Vi har først startet en folkebevægelse og nu dette politiske parti på den idé. Vi er blevet valgt med 16 mandater og blevet Folketingets tredje største parti […]

Moderaterne ansætter ny partisekretær

Moderaterne ansætter ny partisekretær NYHED 25.06.2024 Kirsten Munch Andersen bliver ny partisekretær i Moderaterne. Hun kommer med mange års erfaring fra store medlemsorganisationer og med politisk interessevaretagelse. Hun afløser Anders Schiermer, der fortsætter som rådgiver for Moderaternes Folketingsgruppe frem til foråret 2023. Moderaternes nye partisekretær er den 48-årige Kirsten Munch Andersen, der siden udskrivelse af Folketingsvalget har […]

Grøn konsekvens

Grøn konsekvens NYHED 25.06.2024 Verdens klimaudfordringer er en grundpræmis og den grønne omstilling er en tvungen opgave i vor tid. Den skal indtænkes i alle vores handlinger, og vi skal være parate til at tage de nødvendige konsekvenser.  Moderaterne ønsker, at Danmark skal være foregangsland på klimaområdet.  Vi skal arbejde for, at EU ligesom Danmark sætter […]

Akutplan for sundhedsvæsenet

Akutplan for sundhedsvæsenet NYHED 25.06.2024 Coronapandemien, øget efterspørgsel efter behandling fra patienter, en sygeplejerskestrejke og øgede krav om dokumentation og kvalitetsarbejde har været med til at skabe et ekstraordinært pres. Advarslerne er klare. Vi skal lette presset på sundhedsvæsenet ellers får det konsekvenser for behandlingen. Et presset sundhedspersonale er i større risiko for at træffe […]

Forandring fra midten

Forandring fra midten NYHED 25.06.2024 Moderaterne er opstået ud af et brændende ønske om at skabe et bedre Danmark. Et Danmark med frihed, frisind, virkelyst og fremgang, hvor krav og pligter går hånd i hånd med respekt for andre medborgere. Vi vil insistere på at tænke højt og nyt – også udenfor de vante rammer […]

Balance i en brydningstid

Balance i en brydningstid NYHED 25.06.2024 Danmark øger velstanden med 21 milliarder kroner, hvis Moderaternes samlede reformpakke vedtages. Udspillet ‘Balance i en brydningstid øger desuden arbejdsudbuddet med cirka 20.000. Det er nødvendigt at tænke nyt for at komme væk fra de kendte positioner, der låser den økonomiske politik fast. Dansk økonomi står grundlæggende et rigtig […]

Sundhedsvæsenet har brug for fundamentale reformer – ikke små symbolpolitiske aftaler

Kronik iJyllands-Posten 1. juli 2022 NYHED 25.06.2024 Sundhedsvæsenet har brug for fundamentale reformer – ikke små symbolpolitiske aftaler Det danske sundhedsvæsen er presset i bund på alle fronter. Mangel på medarbejdere, en utidssvarende organisation og et stigende antal patienter kræver fundamentale forandringer. Ellers risikerer de seneste to årtiers fremskridt i behandlingskvalitet at blive afløst af […]

Vi skal kæmpe for kunsten og kulturen

Vi skal kæmpe for kunsten og kulturen NYHED 25.06.2024 (Kronik, trykt i Politiken 3. april 2022 – læs også vores forslag her) Corona og krigen i Ukraine har på hver deres måde vist os at kultur og kunst er værd at kæmpe for. Derfor vil Moderaterne tilføre dansk kultur 1 milliard ekstra årligt. Er vi først […]

Før og efter 6. marts

Før og efter 6. marts NYHED 25.06.2024 For 11 dage siden invaderede Rusland Ukraine og sendte Europa tilbage i kold krig. Sidste søndag holdt den tyske kansler en historisk tale, hvor han trak Tyskland helt ud af skyggerne fra Anden Verdenskrig, der har holdt dem tilbage fra at påtage sig den udenrigs- og sikkerhedspolitiske førertrøje […]

Probably the Best Beer in the World

Probably the Best Beer in the World NYHED 25.06.2024 For 12 år siden besøgte jeg Skt. Petersborg sammen med Vladimir Putin for at åbne en ny Mærsk containerlinjeterminal. Aftalen kom i stand nogle måneder i forvejen, da jeg mødte Putin til et internationalt møde: ’Kommer du, så står der Carlsberg på bordet,’ lokkende han med. […]

TYSKLAND TRÆDER UD AF SKYGGEN. DET TÆNDER HÅB – OG FORPLIGTER

TYSKLAND TRÆDER UD AF SKYGGEN. DET TÆNDER HÅB – OG FORPLIGTER NYHED 25.06.2024 Jeg kan huske et Europa opdelt i øst og vest. Det definerede min generations politiske verdensbillede. Jeg kan huske mødet med østeuropæiske unge – af alle steder – Nordkorea i sommeren 1989. En forsigtig hvisken om frihed, udlængsel, liberalt demokrati, som få […]

Ikke nok at hvile på laurbærrene

Ikke nok at hvile på laurbærrene NYHED 25.06.2024 Danmarks Statistik har i dag offentliggjort foreløbige tal for væksten sidste år. Og det har sat gang i den socialdemokratiske spinmaskine: ”Endnu en gave fra dansk økonomi! Vi skal helt tilbage til Nyrup og Lykketoft i 1994, før der var højere vækst, end der var sidste år,” […]

Lad os få brudt op i blokkene

Lad os få brudt op i blokkene NYHED 25.06.2024 Dansk Folkepartis nye formand har i dag meldt ud, at hans betingelse for at støtte en ’blå’ regering er, at den skal arbejde for dansk udmeldelse af den europæiske menneskerettighedskonvention. Det lyder som et ekko af budskabet fra Nye Borgerlige op til sidste valgkamp, hvilket var […]

Ting ta’r tid men ævl ta’r evigheder

Ting ta’r tid men ævl ta’r evigheder NYHED 25.06.2024 KRONIK POLITIKEN Ting ta’r tid, men nu er Moderaterne klar Af Lars Løkke Rasmussen I disse dage er det et år siden, at jeg søsatte Det Politiske Mødested. Tanken var at samle danskerne, som de er flest, til samtaler om de udfordringer og ikke mindst muligheder, […]

Velkommen til partiet

Det er nu tid til at tage næste skridt: Blive et parti, stille op til folketingsvalget og søge parlamentarisk indflydelse. Har du lyst til at være med?